fbpx

Leto 2022 “prinaša” nov vrtec v Šentvidu pri Stični

Vrtec Šentvid

Zakorakali smo v leto 2022, ki na ravni lokalne skupnosti prinaša številne nove razvojne projekte. Med najpomembnejšimi projekti Občine Ivančna Gorica v letošnjem letu je po besedah župana Dušana Strnada izgradnja novega vrtca v Šentvidu pri Stični, ki bo rešil problematiko odklonjenih otrok za sprejem v vrtec v naši občini.

Občina Ivančna Gorica bo zgradila nov 8-oddelčni vrtec v Šentvidu pri Stični, vrtec je projektiran tako, da bo v prihodnjih letih omogočal enostavno dograditev še 4 oddelkov. Lokacija novega vrtca se nahaja neposredno ob gasilskem domu v Šentvidu pri Stični v okviru zemljišč, ki jih ureja Občinski podrobni prostorski načrt Grbčev Dovc.

Občina je ob zaključku leta 2021 pridobila gradbeno dovoljenje, trenutno pa poteka javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje. Če bo prišlo do morebitnih zakasnitev v času gradnje, se zaključek izgradnje predvideva v letošnji jeseni oziroma pred začetkom novega šolskega leta.

Investicija bo poleg zagotovljenih sredstev iz proračuna Občine Ivančna Gorica sofinancirana tudi iz Razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, št. 4110-7/2021 z dne 5. 2. 2021, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Gašper Stopar