fbpx

Maribor dobil predstavnika v državnem svetu: To je nekdanji župan Franc Kangler

Državni svet Republike Slovenije (Foto: STA)

V sredo, 22. novembra, so potekale splošne volitve lokalnih predstavnikov v državni svet, danes, 23. novembra, pa še predstavnikov delodajalcev, predstavnikov delojemalcev, predstavnikov kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev ter predstavnikov negospodarskih dejavnosti. Sedanji sestavi Državnega sveta RS poteče mandat v decembru. Državni svet ima 40 članov, največ predstavnikov, 22, zastopa lokalne interese, šest je predstavnikov negospodarskih dejavnosti in po štirje so zastopniki delodajalcev, delojemalcev in kmetov, obrtnikov ter ostalih samostojnih poklicev.

V državni svet je bil izvoljen Franc Kangler. V volilni enoti Maribor so letos kandidirali tudi nekdanji mariborski župani: Alojz Križman, župan Miklavža Leo Kremžar in še Rudi Matjašič ter Drago Žura.

Volitve v Državni svet RS so posredne, kar pomeni, da elektorji na volilnih zborih volijo kandidate za člane državnega sveta. Volilno pravico imajo samo tisti, ki so člani interesnih skupin, ki jim je zagotovljeno zastopstvo v državnem svetu. Posebnost je tudi v tem, da imajo aktivno volilno pravico v določenem obsegu tudi tujci, ki v Sloveniji opravljajo ustrezno dejavnost na enem izmed interesnih področij oziroma so v delovnem razmerju.

Več si lahko preberete na portalu e-Maribor.