Matija Čakš: Želim biti župan vseh ljudi vseh generacij

Matija Čakš

Matija Čakš je skupni kandidat strank SDS, SLS, NSi in Liste Naša občina Šmarje za župana Občine Šmarje pri Jelšah. Po izobrazbi je doktor veterinarske medicine, specialist bujatrike, in je zaposlen kot terenski veterinar. Pri delu veterinarja ga navdušujejo dinamičnost in pestrost dela, želja pomagati živalim, enako pomembni pa so zanj vsakdanji stiki z ljudmi. Je poročen in ima dve hčerki. V prostem času igra košarko in preživlja čas v naravi z družino. S podporo svojih občanov se bo Matija Čakš za njihovo zaupanje boril še v drugem krogu 2. decembra. 

Pobuda za kandidata za župana Občine Šmarje pri Jelšah je prišla od ljudi, s katerimi se Matija Čakš v kraju oziroma občini srečuje. Sprejeti izziv in postati župan, kar zanj pomeni delati v korist in v dobro ljudi, se mu zdi posebno poslanstvo. Z izkušnjami z različnih področji njegovega dela z ljudmi, iz službe, iz dela na lastni kmetiji in izkušnjami, ki jih Matija Čakš pridobiva kot član upravnega odbora v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, se bo lahko soočil s prihajajočimi izzivi občine.

Matija Čakš želi biti župan za ljudi vseh generacij, župan, ki živi in diha s svojo občino in ki zna kvalitete občine predstaviti kot “posebno zgodbo” obiskovalcem. Želi biti župan, ki bo lahko s svojo ekipo v občini realiziral zastavljene cilje. Njegova ključna programska področja so razdeljena na osem točk.

  1. VARNA PROMETNA INFRASTRUKTURA: ureditev cest in varnih poti za šolarje; ureditev pločnikov v vseh krajevnih skupnostih, dokončanje krožišča Mestinje, celostna ureditev Šmarske obvoznice in krožne ceste ob šoli.
  2. ENAKOVREDNE IN ODGOVORNE KRAJEVNE SKUPNOSTI: vsaka KS predstavlja delček Občine Šmarje pri Jelšah in jo bogati s svojo kulturno, zgodovinsko, arhitekturno, krajinsko pogojenostjo. Vse KS so enakovredne, zato bomo z vsemi podtočkami programa zasledovali ureditev specifičnih področji, ki jih bodo izrazili krajani posamezne KS.
  3. AKTIVNO DOGAJANJE V OBČINI: ohranjanje živosti kraja s tematsko usmeritvijo, ureditev kopališča, razširitev športne dvorane v osnovni šoli, postavitev adrenalinskega parka, večnamenskega otroškega igrišča, ureditev zunanjih športnih igrišč, ureditev sposojevalnice koles.
  4. PREPOZNAVNOST IN PESTROST PONUDBE OBČINE na področju TURIZMA, ŠPORTA in KULTURNIH DEJAVNOSTI: ohranitev znanih festivalov, dogodkov, promocije izdelkov s kmetij, promocija lastnega vina, organizacija športnih dogodkov, taborov, koncertov, kulturnih prireditev, povezovanje in sodelovanje s sosednjimi občinami.
  5. SKRBNOST ZA VSE GENERACIJE: medgeneracijsko povezovanje; ureditev varovanih stanovanj za starostnike, ohranjanje aktivnosti za tretje življenjsko obdobje, zagotovitev stanovanj za aktivno populacijo.
  6. OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE KRAJA (ureditev biserov, kot so Jelšingrad, Stara šola, podpora Muzeju baroka, Cerkev Sv. Roka, trg Lemberg).
  7. ESTETSKA IN EKOLOŠKA UREDITEV KRAJA: sanacija starih stavb, ureditev zunanjih površin.
  8. GOSPODARSKI in KMETIJSKI RAZVOJ: spodbujanje in ohranjanje razvoja in napredka gospodarstva s podporo infrastrukture, start–up podjetij; širjenje obrtno-industrijske cone na področju Grobelnega, spodbujanje kmetijskega razvoja z razpisi.

Čakš

 

Demokracija