fbpx

Mednarodni dan invalidov: Bolj kot je razvita družba, bolj samostojne so invalidne osebe

Fotografija je simbolična. (Foto: iStock)

Družba, ki se deklarira za sodobno in humano ter razvito je zato odgovorna tudi za ustvarjanje okolja, v katerem lahko invalidne osebe živijo čim bolj samostojno. Sem spada predvsem omogočanje izobraževanja, ki daje večje možnosti zaposlitve in dostopnost. Dostopnost je vezana na arhitektonske rešitve in dostopnost do različnih pisnih, slikovnih, filmskih in drugih gradiv (npr. za gluhe, slepe in slabovidne ter za z visoko stopnjo fizično ovirane). Vse to in še več spada pod poglavje zagotavljanja enakih možnosti za vse,” je ob mednarodnem dnevu invalidov povedal paraplegik Davorin Kopše.

3. decembra obeležujemo kot mednarodni dan invalidov, ki so ga z resolucijo razglasili Združeni narodni (ZN) oktobra leta 1992. Namen tega dne je družbeno razumevanje spodbujanja invalidnosti, zavzemanja za dostojanstvo in pravice invalidov ter zavedanje o koristnosti vključevanja invalidov v politično, družbeno, gospodarsko in kulturno življenje.

Število invalidov se povečuje
Na svetu živi okoli milijarda ljudi z neko obliko invalidnosti. To so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami. Pomembno pa je zavedanje, da je invalidna oseba enakopravni in enakovredni člen družbe in si zasluži polnopravno življenje v družbi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se število invalidov povečuje. Naraščanje števila je večinoma posledica staranja prebivalstva in pogostejša pojavljanja kroničnih bolezni (sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, rakava obolenja in duševne motnje).

Slovenija je kot članica Evropske unije ratificirala Konvencijo o pravicah invalidov. V Sloveniji je po podatkih Statističnega urada približno od 160 tisoč do 170 tisoč invalidov, med zaposlenimi jih je približno 4 odstotke, med prebivalci pa okoli 12 – 13 odstotkov. Na podlagi Konvencije je Slovenija pripravila prvi in drugi Akcijski program za invalide 2014 – 2021 z namenom, da se spodbuja, varuje in zagotavlja polnopravno in enakovredno uživanje pravic invalidov ter spodbuja spoštovanje njihovega dostojanstva. V Slovenski demokratski stranki se zavedamo pomena vključenosti invalidov v vsakdanje življenje in ob tem poudarjamo, da dostopnost invalidom še vedno ni v celoti zagotovljena, saj so problematični predvsem dostopi do kulturnih ustanov in zagotavljanje dostopa do posebne opreme za invalide. Enakovreden dostop do storitev pa je za invalide nujen pogoj aktivne in enakopravne udeležbe v družbi. Želimo, da se enakopraven glas invalidov sliši vsepovsod po svetu.

Razvita družba – samostojne invalidne osebe
Na letošnjih volitvah v Evropski parlament je kandidat SDS Davorin Kopše, invalid paraplegik večkrat poudaril pomembnost doslednega spoštovanja človekovih pravic, spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja invalidov, kar bi invalidom omogočilo samostojnost in neodvisnost.

Davorin Kopše (Foto: Demokracija)

Ob mednarodnem dnevu invalidov pa je Kopše poudaril, da naj bo ta dan priložnost za to, da še posebej glasno opozorimo na ta del populacije, ki za svoje čim bolj kvalitetno vključevanje v družbo potrebuje posebno pozornost in širšo solidarnostno pomoč. “Družba, ki se deklarira za sodobno in humano ter razvito, je zato odgovorna tudi za ustvarjanje okolja, v katerem lahko invalidne osebe živijo čim bolj samostojno. Sem spada predvsem omogočanje izobraževanja, ki daje večje možnosti zaposlitve in dostopnost. Dostopnost je vezana na arhitektonske rešitve in dostopnost do različnih pisnih, slikovnih, filmskih in drugih gradiv (npr. za gluhe, slepe in slabovidne ter za z visoko stopnjo fizično ovirane). Vse to in še več spada pod poglavje zagotavljanja enakih možnosti za vse,” je poudaril Kopše. Dodal je, da je za tiste, ki se zaradi svoje invalidnosti ne morejo udeleževati družbenih aktivnosti, humana družba dolžna poskrbeti z osebno asistenco, spodobno namestitvijo in z zagotavljanjem sredstev za dostojno življenje. Po mnenju Kopšeta je pri iskanju rešitev za potrebe invalidov nujno sodelovanje z invalidskimi organizacijami, saj velja splošno pravilo: “Nič o invalidih brez invalidov”.

Rok Kranjc