Minister Matej Tonin in brežiški župan Ivan Molan spregovorila o aktualnih vprašanjih in skupnih vlaganjih v lokalno javno infrastrukturo

Minister za obrambo Matej Tonin in župan Občine Brežice Ivan Molan (Foto: Občina Brežice)

Minister za obrambo Matej Tonin se je z namenom sodelovanja med ministrstvom in Občino Brežice sestal z brežiškim županom Ivanom Molanom. Izmenjala sta Pogodbo o sofinanciranju investicij lokalne javne infrastrukture v občini Brežice v letih 2021 in 2022, ki občini prinaša 820 tisoč evrov. Tekom obiska sta si v Cerkljah ob Krki ogledala uspešno zaključeno skupno investicijo novi leseni most in odkrila tablo z napisom o nosilcih financiranja 925 tisoč evrov vrednega projekta. 

Minister in župan sta se tekom delovnega obiska dotaknila tudi aktualnih vprašanj in skupnih vlaganj v javno infrastrukturo na lokalni ravni. Po besedah župana Ivana Molana je spoštovanje zavez države iz leta 2007 sklenjenega Dogovora o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki med občino in ministrstvom za obrambo, pogosto odvisno od dobre volje aktualne vlade in aktivnosti ministra. Župan se je med drugim ministru zahvalil za dobro sodelovanje in posluh za potrebe brežiške občine.

Foto: Občina Brežice

Foto: Občina Brežice

Namenjena pa ne bodo le sredstva za vlaganje v lokalno javno infrastrukturo, ampak tudi 80 tisoč evrov za nakup opreme za civilno zaščito in gasilska društva. Skupni projekti so Obnova lokalne ceste LC024051 od R2 419 do križišča v Dolenji Pirošici, Obnova lokalne ceste LC024011 Cerklje-Črešnjice in izgradnja pločnika, Obnova odseka lokalne ceste Velike Malence-Vrhovska vas in Modernizacija javne poti Skopice.

Ker so prostovoljna brežiška gasilska društva na podlagi sedmega protikoronskega paketa s strani države prejela nadomestilo na račun izpada dela finančnih sredstev, zbranih predvsem s prostovoljnimi prispevki ter drugimi dejavnostmi in prireditvami, ki jih zaradi epidemije niso mogli uresničiti, se je župan Molan v imenu le teh zahvalil. Gasilska društva so bila namreč  deležna nadomestila v skupni višini 90 tisoč evrov,  kar sicer predstavlja skoraj polovico sredstev, ki jih občina letno nameni za delovanje društev.

Foto: Občina Brežice

Govora je bilo o prenovljenem konceptu prostovoljnega služenja vojaškega roka
Župan je bil s strani ministra seznanjen s prenovljenim konceptom prostovoljnega služenja vojaškega roka. Za vse oblike služenja domovini se namreč s 5. julijem uvaja nov koncept enotne vstopne točke v Slovensko vojsko za vse oblike služenja domovini. Temeljno usposabljanje, ki bo potekalo v treh vojašnicah (v Vipavi, na Bohinjski Beli in v Murski Soboti) bo po besedah Tonina potekalo v treh fazah (5+6+2 tedna – skupaj 13 tednov), kandidati pa se bodo sami odločili, koliko časa bodo odslužili.

Mladim, ki jih zanima prostovoljno služenje vojaškega roka tako, ne bo dolgčas; prenovili so namreč vsebine, ki bodo praktične, atraktivne in dinamične, v okviru fakultativnih vsebin bodo lahko opravili tudi teoretični del znanj za vozniški izpit (CPP, prva pomoč …), spoznali se bodo z gasilskimi veščinami, preživetjem v naravi, predvsem pa se bodo seznanili z vojaškim načinom življenja. Po zaključenih 13 tednih bodo mladi prejeli nagrado v višini 3.199 evrov.

Foto: Občina Brežice

Dogovor o medsebojnem sodelovanju pri projektu posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki, ki sta ga sklenila Ministrstvo za obrambo in Občina Brežice predstavlja enega prvih sporazumov, s katerim je občina pridobila sredstva sofinanciranja v lokalno infrastrukturo, ki je v souporabi Slovenske vojske. Navkljub izzivom, ki jih ni bilo malo, je občina uspela s pomočjo namenskih sredstev ministrstva izboljšati lokalno infrastrukturo v krajih, ki se nahajajo ob letališču.

“Poleg tega je na podlagi osnovnega dogovora od države prejela 14 stanovanj ter nepremičnine v nekdanjem tehničnem remontnem zavodu Bregana v poslovno-industrijski coni Slovenska vas, katerih prenos se je štel kot vlaganje v lokalno javno infrastrukturo za 6-letno obdobje (2013, 2014, 2015, 2016, 2017 in 2018). V času od podpisa dogovora do zaključka aktualne pogodbe o sofinanciranju, torej od leta 2007 do 2022, bo vložek ministrstva v lokalno javno infrastrukturo v občini Brežice znašal 3,1 milijone evrov, znesek ministrstva za nakup gasilskih vozil in opreme bo skupaj znašal 300.000 evrov, dodatnih 1,5 milijona evrov pa predstavlja vrednost nepremičnin, ki jih je ministrstvo v preteklosti preneslo v last občine,” še navajajo na brežiški občini.

Nina Žoher