Minister Poklukar na obisku Splošne bolnišnice Brežice o dosedanjih in prihodnjih vlaganjih v razvoj

V prostorih RTG bo nameščena naprava za MR

Minister za zdravje Janez Poklukar je v petek, 15. aprila, obiskal Splošno bolnišnico (SB) Brežice in se sestal z direktorico bolnišnice Anico Hribar ter predstavnico Občine Brežice  – direktorico občinske uprave Patricio Čular, ki opravlja funkcijo predsednice sveta zavoda bolnišnice. Sestanka se je udeležil tudi minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak. Na sestanku so pregledali dosedanja vlaganja v bolnišnico in govorili o prihodnjih vlaganjih v razvoj. Strinjali so se, da je brežiška bolnišnica v zadnjih dveh letih pridobila kar nekaj razvojnih programov in investicij, ki odražajo njen pomen kot regijske bolnišnice.

Kot je dejala predsednica sveta zavoda Patricia Čular, posavske občine podpirajo vlaganja v bolnišnico. S sklepom, sprejetim na 86. seji sveta Regije Posavje, so podprle izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo objekta F (akutna bolnišnična obravnava) in rekonstrukcija objekta A za potrebe negovalne bolnišnice za Posavje.  Občina Brežice je v letu 2021 že namenila dobrih 40.000 evrov za sofinanciranje nakupa opreme in izdelavo projektne dokumentacije.

Naprava za magnetno resonanco in investicija v gradnjo novega objekta F
Kot je dejal minister Poklukar, bo ministrstvo za zdravje z napravo za magnetno resonanco (MR) 1,5 T opremilo brežiško bolnišnico, ki je doslej kot regijska bolnišnica ni imela. Bolnišnica Brežice je vključena v izvedbo postopka skupnega javnega naročanja naprav MR. Skupni postopek javnega naročila za nakup naprave za magnetno resonanco bo izpeljalo ministrstvo, ki bo zagotovilo tudi sredstva za nakup in montažo magneta, gradbeno-obrtniška dela za umestitev magneta v prostor novega RTG oddelka bo financirala bolnišnica. V načrt razvojnih projektov ministrstva bo uvrščena tudi gradnja novega objekta F, ki ga bolnišnica potrebuje za namestitev bolnikov v akutni bolnišnični obravnavi. Kot je izpostavila direktorica bolnišnice,  obstoječe štiri- do osemposteljne sobe niso primerne za potrebe izolacij, kar je pokazala epidemija covida-19.

Nova oprema za endoskopijo in program za dializo za akutne bolnike
Minister Janez Poklukar si je skupaj z direktorico bolnišnice Anico Hribar in direktorico občinske uprave Patricio Čular ogledal tudi pridobitve bolnišnice – oddelek za Centralno intenzivno terapijo (CIT), za katerega je sredstva prispevalo tudi ministrstvo, nato prostore, kjer bo nameščena naprava za magnetno resonance, in prostore z novo endoskopsko opremo za gastroskopijo in kolonoskopijo. Ministrstvo je bolnišnici odobrilo tudi program za dializo za akutne bolnike, ki se zdravijo v bolnišnici. Pred tem je bilo zanje potrebno poiskati dializo drugje, kar je predstavljajo dodaten stres za bolnika in daljšo obravnavo, sedaj pa je kakovost zdravljenja in bivanja bolnikov višja. Kot je dejala direktorica bolnišnice, so prvo dializo že uspešno izvedli.

Sara Kovač