fbpx

Minister Vizjak na obisku Toplarne Celje, kjer se je seznanil z delovanjem edine naprave za termično obdelavo nereciklabilnih odpadkov in blata v Sloveniji

Foto: Energetika Celje

Minister za okolje in prostor mag. Andrej Vizjak je včeraj obiskal Toplarno Celje in se seznanil z delovanjem edine naprave za termično obdelavo nereciklabilnih odpadkov in blata v Sloveniji.

Po obisku je minister mag. Andrej Vizjak povedal, da je epidemija razgalila nekatere probleme tudi na področju ravnanja z odpadki. Slovenija na tem področju ni samozadostna. “Del odpadkov, ki bi jih v Sloveniji lahko termično obdelali, se je odvažalo v tujino ali odlagalo na deponije, kar ni dobro.” Obrnjena piramida ravnanja z odpadki predvideva, da poskušamo v največjem delu preprečiti nastajanju odpadkov, da do njih sploh ne pride. “Na dnu piramide ni samo odlaganje, temveč je tudi možnost termične obdelave.” Naprava v Celju predstavlja primer dobre prakse v Sloveniji, “ki nam bo lahko pomagal tudi pri načrtovanju ostalih objektov oziroma naprav v državi”.

V javni obravnavi je bil predlog Uredbe o opravljanju obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov. Uredba je v kratkem predvidena za sprejem na vladi in zatem sledi objava razpisa za podelitev koncesij. V pripravi uredbe kot tudi v pripravi za razpis smo detektirali interes lokalnih skupnosti. Poleg Celja so interes izrazile tudi občine Ljubljana, Maribor in Kočevje.”

Minister je poudaril, da je predpogoj za vse naprave poslovanje in obratovanje z najvišjimi okoljskimi, t.i. BAT standardi. “Želimo si, da bomo imeli visoko zmogljive in okolju prijazne naprave, ki ne bodo pustile nikakršnih prekomernih onesnaževanj ali pa bodo izpusti bistveno nižji od mejnih vrednosti. Z odpadki, ki so naša stvarnost, moramo ravnati odgovorno. Želim si, da bi bilo odpadkov za termično obdelavo čim manj, da bi jih čim manj nastalo in da bi bilo od teh čim več reciklabilnih.” Žal nekaj odpadkov torej ostane in smotrno je z njimi ravnati tako, da je “od njih dobimo tudi toploto, elektriko, kot pa da jih odložimo in zakopljemo”.

Toplarna prinaša korist lokalni skupnosti
Toplarna Celje je prvi slovenski objekt za energijsko izrabo odpadkov. Zaradi soproizvodnje toplote so cene daljinskega ogrevanja v Celju ene najnižjih v Sloveniji. Izredno pomembno je ob tem izpostaviti, da v vseh 12 letih rednega obratovanja izpusti niso nikoli presegli dovoljenih mejnih vrednosti, kar potrjuje, da je toplarna okoljsko sprejemljiva rešitev ravnanja z odpadki. Še več, izpusti so krepko pod dopustnimi mejnimi vrednostmi.

Občani lahko 24 ur na dan preko spletnega mesta podjetja Energetika Celje (zavihek Toplarna Celje – Prikazovalnik emisij) ali preko prikazovalnika LCD na fasadi toplarne spremljajo meritve emisij.

Celjski glasnik