fbpx

Minister Zdravko Počivalšek sporoča: Samozaposlenim in mikro podjetjem bo brezplačno razdeljenih kar 5 milijonov zaščitnih mask!

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek (foto: EPA)

V času, ko se soočamo s porastom okužb z novim koronavirusom, je jasno, da je nujno zaščitno obnašanje vsakega posameznika. Iz tega razloga je toliko bolj spodbudna novica, ki jo preko družabnih omrežij Twitter in Facebook sporočil minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in sicer, da bo s.p.-jem in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi brezplačno razdeljenih kar 5 milijonov zaščitnih mask.Poziv je že objavljen na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, njihov osebni prevzem pa bo možen na kar 62 območjih”, je navedel.

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije (OZS) bo v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19. Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani OZS. Na poziv pa se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Iz splošnih pogojev za kandidiranje je razvidno, da mora prijavitelj izpolnjevati pogoje iz javnega poziva in ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan 24. oktober 2020 ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Prijavitelj prav tako ne sme prejemati ali biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah ter ni bilo podjetje v težavah skladno z 18. točko 2. člena Uredbe 651/2014/EU. Prijavitelj v zadnjih treh proračunskih letih po shemi de minimis prav tako ne sme biti prejemnik več kot 200 tisoč evrov pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.

Delile se bodo na naslednji način:
Iz javnega poziva samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi je razvidno, da se bodo zaščitne maske razdelile na naslednji način: za samozaposlenega ali mikro podjetje z 1 zaposlenim 150 zaščitnih mask, za mikro podjetje z 2 zaposlenima 300 zaščitnih mask, za mikro podjetje s 3 zaposlenimi 450 zaščitnih mask in za mikro podjetje s 4 zaposlenimi 600 zaščitnih mask. Pri tem se samozaposleni šteje za enega zaposlenega. V okviru tega javnega poziva lahko vsak upravičenec zaščitne maske prejme le enkrat. Zaščitne maske se bodo razdeljevale do porabe.

Na spletnih straneh ministrstva za gospodarstvo je mogoče prebrati, da se upravičencem odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vlogo lahko oddate na spletni strani Obrtne zbornice Slovenije. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno, na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja.

Nina Žoher