fbpx

Ministrica dr. Jaklitsch na odprtju prenovljene Peterlinove dvorane v Trstu

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklitsch se je včeraj, 31. januarja, udeležila odprtja prenovljene Peterlinove dvorane v Trstu. Na večerni slovesnosti, ki jo je obogatila projekcija videoposnetkov o prehojeni poti do odprtja prenovljene dvorane, in glasbenih točk mladih učenk glasbenih šol, je imel slovesni nagovor časnikar in kulturni delavec Ivo Jevnikar. Ministrica je v svojem pozdravnem nagovoru izpostavila pomen in vlogo Jožeta Peterlina, ki je slovenstvo ljubil, slovensko besedo nosil v svojem srcu, jo negoval, predvsem pa z njo navduševal vsakega, ki ga je srečal. Zaželela je, da bi dvorana še desetletja poslušala slovensko besedo in razmišljala o slovenski identiteti ter da bi tu našli svoj prostor tudi mladi kot ponosni dediči slovenske kulture in tradicije.

Ministrica dr. Helena Jaklitsch se je pred slovesnostjo srečala s predstavniki nekaterih organizacij, ki imajo svoj sedež na ulici Donizetti v Trstu. Predstavili so ji bogato in  razvejano delovanje, v katerega so vsakodnevno vpeti njihovi člani. Epidemija jih je sicer postavila pred velik izziv iskanja drugačnih oblik delovanja, veliko prireditev so morali izvesti prek spleta, zato pa so dobro izkoristili čas zaprtja dvorane za njeno temeljito prenovo. Obnovo dvorane, ki nosi ime po ustanovitelju Slovenske prosvete in Društva slovenskih izobražencev Jožetu Peterlinu, je finančno podprla Dežela Furlanija Julijska krajina, dela pa so izvedli po načrtu arhitekta Aleša Plesničarja. O bogatem izročilu pred 110 leti rojenega Jožeta Peterlina pričujejo številne organizacije, ki so za osnovo svojega delovanja izbrale vrednote demokracije, slovenstva in krščanstva.

Slovenska prosveta povezuje prek trideset katoliških prosvetnih in kulturnih društev in krožkov in organizira tradicionalne ponedeljkove večere ter Študijske dneve Draga. Založba Mladika v svojem rednem programu izdaja knjižna dela zamejskih avtorjev, italijanskim bralcem želi približati slovensko kulturo s prevodi slovenskih del. Izdaja revijo Mladika, ki je v petdesetih letih prejšnjega stoletja izhajala kot družinska revija. Ministrica si je z zanimanjem ogledala bogato knjižno zbirko Knjižnice Dušana Černeta, ki zbira, popisuje in izposoja predvsem zamejsko in zdomsko literaturo, pohvalijo pa se lahko s kar nekaj enotami, ki jih hrani samo njihova knjižnica. V Trstu ima svoj sedež tudi Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, ki v okviru svojega delovanja med drugim skrbi tudi za strokovno izpopolnjevanje učiteljev slovenskega jezika v Furlaniji Julijski krajini.

Ministrica dr. Jaklitsch je za Radijski oder posnela nekaj besedila radijske igre, ki so jo takrat snemali v novem studiu. Radijski oder, Gledališki vrtiljak, Mala gledališka šola Matejke Peterlin na Tržaškem skrbijo za vzgojo slovenskih govorcev že od najrosnejših let, ki kasneje v slovenski manjšini delajo tako na gledališkem, radijskem, šolskem ali drugih področjih.

Zveza cerkvenih pevskih zborov povezuje 39 pevskih in glasbenih skupin, ukvarja pa se predvsem s koncertno, izobraževalno in založniško dejavnostjo, urejajo celovit popis vsega notnega materiala po cerkvah na tržaškem. Sindikat slovenske šole je enotna sindikalna organizacija učnega in neučnega osebja slovenskih šol v deželi FJK, ki se predvsem v zadnjem času srečuje z vprašanjem avtonomije slovenske šole v Italiji.

Ministrica se je seznanila tudi z delovanjem Slovenske Vincencijeve konference, ki deluje na humanitarnem dobrodelnem področju, v Trstu pa je bila ustanovljena za pomoč slovenskim rojakom v povojnih časih. Veliko pozornost namenjajo starejšim in bolnim, obiskujejo jih na domovih, v bolnišnicah in varstvenih domovih, hkrati pa pomagajo tudi mladim iz socialno šibkih družin pri financiranju njihovih šolskih in interesnih dejavnosti.

Mladi so ministrici dr. Jaklitsch predstavili svoje delovanje znotraj Slovenskega kulturnega kluba in Društva mladih v odkrivanju skupnih poti. Kljub različnim izzivom globalizacije je veliko mladih, ki želijo ostati na Tržaškem in delovati znotraj slovenske narodne manjšine.

Sara Kovač