fbpx

Mojca Škrinjar, kandidatka Slovenske demokratske stranke: Potenciali Slovencev so neizkoriščeni

Mojca Škrinjar (foto: Demokracija)

Kandidatka Slovenske demokratske stranke, SDS, Mojca Škrinjar je v četrtek, 10. maja 2018, v Centru KULT316 v Šentvidu v Ljubljani predstavila razloge za svojo kandidaturo na volitvah v državni zbor 2018. Predstavitvi je sledil pogovorni večer z gostom, evropskim poslancem in vodjo slovenske delegacije pri Evropski ljudski stranki (EPP) dr. Milanom Zverom.

Mojca Škrinjar, ki kandidira v 10. okraju 3. volilne enote, je med drugim izpostavila konec drugorazrednosti, dolgoročni obstoj Slovenije, slovenske kulture in družine, priložnosti za mlade ter preboj slovenskih potencialov. Poudarila je pomen varnosti in svobodnega tržnega gospodarstva, ob tem pa skrb za najmanjšega človeka.

“Mene ne moti, če so ljudje bogati, moti me, da ob tem tisti z najnižjimi dohodki in pokojninami ne morejo preživeti”, je povedala. “Vsak človek bi moral imeti možnost zaslužiti dovolj za dostojno življenje, upokojenci pa bi morali prejemati zasluženo pokojnino. To vključuje zdravo hrano, dovolj prostorno in kakovostno stanovanje, možnost dopusta, kulturo, izobraževanje in rekreacijo. Odhajanje mladih, izobraženih ljudi v tujino pomeni demografsko in kulturno katastrofo za Slovenijo,” je menila kandidatka.

Pritisk na balkansko migrantsko pot je bistveno večji
Tako dr. Milan Zver kot Mojca Škrinjar sta izpostavila varnost kot temeljno dobrino in spomnila, da je pritisk na t.i. balkansko migrantsko pot 3-krat večji kot na osrednje-evropsko pot ter 10-krat večji kot na zahodno-sredozemsko pot. Kot prioriteto sta izpostavila Slovenijo in varnost vseh njenih državljank in državljanov. “To je temeljno izhodišče za državo blaginje, gre pa tudi za pomembno razvojno vprašanje, saj so razmere v Evropi takšne, da se gospodarstvo in podjetništvo precej bolj razvijata tam, kjer se podjetniki počutijo varno, kjer se počutijo varno tudi njihove družine, otroci,« sta dejala sogovornika. »Vsak ilegalni migrant oziroma prosilec za azil državo po ugotovitvah Računskega sodišča Slovenijo stane 1.963 evrov mesečno (povprečna starostna bruto pokojnina pa je 624 evrov). Država mora najprej poskrbeti za svoje državljanke in državljane, ki so pomoči iz objektivnih razlogov potrebni,” je spomnila Mojca Škrinjar.

Gost pogovornega večera, dr. Milan Zver, nekdanji šolski minister in poročevalec Evropskega parlamenta za program Erasmus+, je predstavil priložnosti za mlade v okviru EU ter program Erasmus+, ki je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja, usposabljanja in mladinskega dela, s katerim EU milijonom Evropejcev omogoča študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali opravljanje prostovoljnega dela v tujini.

Potenciali Slovencev so neizkoriščeni
Opisal je tudi shemo Jamstvo za mlade, ki  predstavlja zavezo evropskih držav, da vsaki mladi osebi do 25 let ponudijo kvalitetno zaposlitev, vključitev v izobraževanje, vajeništvo ali pripravništvo v času do štirih mesecev po zaključku izobraževanja ali po nastanku brezposelnosti. Po mnenju dr. Zvera ostaja zaposlovanje mladih glavna prioriteta Evropskega parlamenta. Preko Jamstva za mlade se financira hitrejši prehod iz šolanja na trg dela. Poleg tovrstnih finančnih programov si EU prizadeva tudi za modernizacijo izobraževanja v EU ter za izboljšavo orodij, ki mladim že pred vpisom na fakulteto ponujajo informacije o možnosti zaposlitve po dokončanju študija. Dr. Zver je poudaril, da se mladi, ki izkoristijo študijske ali delovne mobilnosti, lažje vključijo na trg delovne sile in najdejo svojo prvo zaposlitev, bolje se vključujejo v demokratične procese ter so bolj naklonjeni Evropski uniji. Evropski poslanec preko svoje evropske pisarne mladim ponuja možnosti pridobivanja delovnih izkušenj v obliki stažiranja.

Kandidatka Mojca Škrinjar je izpostavila, da so potenciali Slovencev neizkoriščeni, čeprav so prebivalci Slovenije ustvarjalni, pridni, inovativni, varčni. Po njenem mnenju je težava v tem, da izobraževalni sistem ne podpira vsega tega v zadostni meri. Problem, ki ga vidi, je tudi prevelika birokracija, ki duši vse pore življenja. Prav tako so problem visoki davki ter onemogočanja svobodnega podjetništva.

V okviru predstavitve potrebnih reform v izobraževanju je izpostavila nujnost sprememb, ki bodo pripeljale do izbora odličnih kandidatov za učitelje in ravnatelje, izvajanje zunanje evalvacije vzgojno izobraževalnih ustanov, nadgradnjo učnih načrtov in dela v šoli, kar bo spodbujalo ustvarjalnost učiteljev in šolajočih, in nujno uvedbo sistema vajeništva. Šola se mora ukvarjati z učencem, dijakom, študentom. Potenciale šolajočih bi morali  spremljati že od vrtca dalje in omogočiti, da se v polni meri razvijejo. Univerze, fakultete bi morale skrbeti, ali bodo njihovi diplomanti našli zaposlitev. Slovenija mora omogočati delo mladim raziskovalcem, da bodo lahko delali  v domovini.

Dr. Milan Zver je povedal o veliki podpori Evropske unije dualnemu sistemu v vajeništvu ter omenil aktivnejšo vlogo ravnateljev srednjih strokovnih in poklicnih šol. Ti bi se morali povezovati z lokalnim in regionalnim gospodarstvom in tako iskati bodoča delovna  mesta za svoje dijake.

V zanimivem pogovoru sta kandidatka za poslanko in evropski poslanec ob strinjanju poslušalstva poudarila pomen domoljubja, ki mora  najti svoje mesto v vrtcu, šoli in celotni družbi. Dr. Milan Zver je ob koncu izrazil svoje trdno prepričanje, da bo Mojca Škrinjar odlična poslanka, in priporočil volivcem in volivkam, da se na volitvah odločijo za Slovensko demokratsko stranko in njeno kandidatko v 10. okraju 3. volilne enote v Ljubljani, Mojco Škrinjar.

C. Š.