Moravske Toplice: Koliko in kdo lahko prejme občinska sredstva ob rojstvu otroka?

Občinski svet občin Moravske Toplice (Foto: M. Z.)

Na novembrski seji Občinskega sveta Občine Moravske Toplice so med drugim sprejeli še spremembo pravilnika o enkratni denarni pomoči za novorojence. Občina Moravske Toplice bo staršem po novem namenila kar 1.200 evrov pomoči za vsakega novega člana družine. Na tokratni seji pa so pravilnik spremenili v delu, ki se nanaša na pogoj za pridobitev enkratne denarne pomoči.

Ker je v preteklosti prihajalo do špekulacij, bosta novorojenec in starš morala imeti stalno prebivališče v občini tako na dan rojstva otroka kakor na dan vložitve vloge. Prej je veljalo, da morata imeti eden od staršev in novorojenec stalno prebivališče v občini le v času reševanje vloge.

Sicer je novembrska seja minila v mirnem vzdušju, poleg sprememb pravilnika o novorojencih pa so svetnice in svetniki praktično soglasno sprejeli še spremembo odloka o turistični in promocijski taksi, ki se bo zvišala iz 2 evrov na 2,5 evra. S spremembo so tudi v Moravskih Toplicah sledili julijskemu sklepu sveta pomurske razvojne regije, ki je na predlog radenskega župana Romana Leljaka sprejel poenotenje glede dviga turistične takse.

Doslej je turistična taksa znašala 2 evra, od tega je 1,60 evra prejela občina, 40 centov pa je šlo na račun Slovenske turistične organizacije kot promocijska taksa. Z letom 2024 pa bo gost za vsako prenočitev plačal 2,50 evra takse, pri čemer bo 2 evra prejela občina, pol evra pa Slovenska turistična organizacija za namen promocije slovenskega turizma.

Pomurske novice