fbpx

“Murska Sobota mora postati mesto izvora, ne težav in tesnobe, kot je dandanes, ampak zadovoljstva, užitka, ponosa in identitete.”

“Delo in delovanje župana in svetnikov v Mestni občini Murska Sobota ni samo trošenje denarja davkoplačevalcev. Njihovo delo je predvsem skrb za zdravo bivalno in delovno okolje občanov, kjer se bodo dobro počutili in tako postali srečnejši oni in njihovi bližnji,” je prepričan Štefan Küplen.

Štefan Küplen je prepričan, da se lahko doseže zdravo bivalno in delovno okolje občanov, kjer se bodo dobro počutili ter tako postali srečnejši: “To bomo dosegli z učinkovito in dobro infrastrukturo ter s tem ustvarili in naredili okolje za prihod vlagateljev – podjetnikov in obrtnikov, ki bodo zagotavljali nova in donosnejša delovna mesta ter dvig standarda občanov, ki je sedaj najnižji v Sloveniji. Krajani v Černelavcih nujno potrebujemo prenovljeno in razširjeno kanalizacijsko omrežje, ki bo zagotavljalo normalno odtekanje kanalščin, predvsem ob močnem deževju, da ne bo prihajalo do zalitja stanovanjskih hiš. Čim prej je potrebno izgraditi semaforizirano križišče na Gederovski ulici s priključitvijo Dolge ulice, iz križišča Gederovske in Goričke ulice, ki je izredno nevarno za vse tiste voznike, ki se vključujejo na Gederovsko ulico, izgraditi krožišče! Čas je za boljše življenje naših občanov.”

Mojca Küplen

“Po mojem mnenju je gonilna sila razvoja vsakega mesta njegova sposobnost privabiti in ohraniti kreativne, nadarjene, ambiciozne in energične ljudi – ljudi, ki ustvarjajo nove ideje, nove tehnologije in nove ustvarjalne vsebine. In da bi privabili in zadržali take ljudi, mora mesto podpreti visoko stopnjo odprtosti, raznolikosti in strpnosti. To je moj cilj za Mursko Soboto, zato se bom zavzemala,” pa pravi Mojca Küplen ter dodaja: “Namreč, preoblikovanje in obnavljanje Murske Sobote skozi kulturo (razumljeno v širšem smislu); promovirati blaginjo Murske Sobote preko umetnosti, športa, zdrave hrane, ohranjanja okolja in trajnostnih praks, spodbujati kulturo sodelovanja, občutek skupnosti ter civilne in prostovoljne udeležbe in ščititi javni prostor za svobodo govora in ustvarjalnega izražanja. Mestna občina Murska Sobota mora postati mesto izvora, ne težav in tesnobe, kot je dandanes, ampak zadovoljstva, užitka, ponosa in identitete. Mesto, ki izgleda, zveni in se čuti dobro.”

M. S.