fbpx

Na obrobju Radenskega polja nastaja naravovarstveni center Šica

Foto: Občina Grosuplje

S septembrom 2018 so v Občini Grosuplje pričeli z izvajanjem evropskega projekta Vezi narave, katerega osrednji cilj je izboljšanje stanja habitatnih vrst in ohranjanje biodiverzitete na Natura 2000 območjih Sotle, Kolpe, Narodnega parka Risnjak, kanjona Kamačnik in našega Krajinskega parka Radensko polje, ter hkrati ozaveščanje ljudi o tem, kako s svojim početjem, obnašanjem vplivamo na naravo.

Na Radenskem polju bodo v okviru projekta uredili sprehajalne in učne poti z informacijskimi tablami, projekt pa bo omogočil tudi ureditev ene izmed želenih dveh vstopnih točk v park, torej lokacij, kjer bodoo med drugim lahko parkirali svoj osebni avto, tam pa bo prisotne pričakala že tudi prva usmeritvena tabla. Ta bo popeljala na pot po parku do njegovih največjih in najlepših naravnih biserov, skritih kotičkov, ves čas med potjo pa bomo lahko opazovali bogat rastlinski in živalski svet, ki nas bo obdajal.

Severno vstopno točko si zamišljajo pri gradu Boštanj, južna vstopna točka pa že nastaja, nekdaj prisluškovalni objekt pri izviru Šice v Veliki Račni bodo namreč v okviru projekta Vezi narave preuredili v Naravovarstveni center Šica. Adaptacijska dela na objektu so se pričela izvajati že konec leta 2019, poskrbelo pa se bo tudi za njegovo zunanjo ureditev. Dela lepo napredujejo in bodo v zadnjih dneh meseca maja predvidoma že zaključena.

Foto: Občina Grosuplje

Sledilo bo opremljanje objekta z interaktivnimi vsebinami, ki bodo obiskovalce na sodoben in zanimiv način popeljale skozi različne naravovarstvene pojave, rastline in živali, ki jih lahko opazimo na Radenskem polju. V spodnjem delu Naravovarstvenega centra Šica bo tako za obiskovalce na ogled stalna razstava s predstavitvijo habitatov, v večnamenskem prostoru v zgornjem delu pa bodo lahko potekale različne delavnice, predstavitve, srečanja. Uredilo se bo tudi sanitarije, v prostorih centra bo svoje mesto našla tudi pisarna oz. izpostava Krajinskega parka Radensko polje.

Občina Grosuplje sicer v projektu kot vodilni partner sodeluje z Občino Rogaška Slatina, Zavodom RS za varstvo narave, Nacionalnim parkom Risnjak, Gradom Vrbovsko, Udrugo Hylo in Krapinsko zagorsko županijo.  Celotna vrednost projekta Vezi narave je 2.553.908 evrov, financiranje za Občino Grosuplje znaša 776.700 evrov. Projekt se izvaja v okviru programa Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020 in je podprt s strani Evropske unije ter sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Jana Roštan, Občina Grosuplje