Ni za štipendije in otroške dodatke, je pa za zalite najemnine: Center za socialno delo za najem novih prostorov v centru mesta mesečno plačuje 7.000 evrov!

Slika je simbolična. Foto: Arhiv Nova24TV.

Na ministrstvu za delo zavračajo očitke na račun najemanja prostorov za delovanje nekaterih centrov za socialno delo (CSD) oziroma njihovih enot.

Poraja se namreč očitek, da bo spet nekdo dobro zaslužil na račun države. V CSD sicer pravijo, da je vsak direktor ali v. d. direktorja zavoda pristojen tudi za to, da vodi postopek izbire najprimernejših poslovnih prostorov.

Poslanec Blaž Pavlin pravi, da je po informacijah domačinov v Mariboru več praznih prostorov, ki so v lasti države ali mestne občine. Zato je postavil tudi poslansko vprašanje Kseniji Klampfer, ministrici za delo. To ministrstvo je v primeru poslovnih prostorov CSD Maribor izdalo soglasje, da ta CSD najame dodatne poslovne prostore za svojo novo enoto Maribor Center, in sicer v velikosti 875 kvadratnih metrov in po ceni osem evrov na kvadratni meter brez obratovalnih stroškov. Skupna mesečna cena najema tako znaša kar 7.000 evrov.

Kaj odgovarja ministrica?
Po ministričinih besedah ima CSD Maribor za prostore na Dvoržakovi ulici, ki jih kot možno lokacijo omenja poslanec, že podaljšano najemno razmerje za določen čas z Mestno občino Maribor, ki jih uporablja za arhivske prostore. Po novi organizacijski strukturi CSD, ki je začela veljati 1. oktobra lani, se je 62 dotedanjih centrov spojilo v 16 območnih, dotedanji pa so postali njihove enote. Dotedanji CSD Maribor se je po novem razdelil v dve enoti – na enoto Maribor Center in enoto Maribor Tezno.

Najemno pogodbo za poslovni prostor CSD sklene poslovodni organ, ki je odgovoren za njegovo zakonitost. Ministrstvo v vsakem izdanem soglasju, da CSD lahko pridobi dodatne oziroma nove poslovne prostore, izrecno poudari, da morajo biti prostori v skladu z omenjenim pravilnikom, je ministrica odgovorila na poslančevo vprašanje, kakšno je zagotovilo, da bo v novih prostorih omogočena ustrezna obravnava človeka v stiski.

Koliko poslovnih prostorov ima v centru mesta, kjer stoji tudi sedanji CSD, v lasti država, pa ministrica ni odgovorila. Verjetno pa ni nobenega problema državi plačati vsak mesec najmanj 7.000 evrov za najem novih prostorov. Če ima kdo v tem času denar, je to država!

E-maribor.si