Novo mesto: Občinski svetniki soglašajo z imenovanjem dveh direktorjev

Luka Blažič (vir: Twitter)

Novomeški občinski svetniki so na četrtkovi seji občinskega sveta dali soglasje in pozitivno mnenje k imenovanju direktorjev dveh zavodov v občinski lasti: za direktorja Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto so dali soglasje k imenovanju Luke Blažiča, h kandidaturi mag. Gregorja Sepaherja za direktorja RIC Novo mesto pa so sprejeli pozitivno mnenje.

Razpis za direktorja knjižnice je bil objavljen 20. aprila 2018, bilo je več prijav, svet je nato s prijavljenimi opravil pogovore in z večino glasov izbral 39-letnega Luko Blažiča. Zapisali so, da je bil na delovno mesto izbran, ker je izmed vseh kandidatov pripravil najbolj kakovosten program dela. Občinska t. i. kadrovska komisija, ki jo vodi Boštjan Grobler, je nato na dopisni seji z večino glasov sprejela predlog in mestnemu svetu predlagala, naj podajo soglasje k imenovanju. Mandat traja pet let. Svet Knjižnice Mirana Jarca mora namreč pred imenovanjem pridobiti soglasje ustanovitelja, to je Mestne občine Novo mesto, mnenja občin, ki so s pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti na knjižnico in mnenje strokovnih delavcev knjižnice. Šele potem bodo na svetu javnega zavoda Blažiča lahko imenovali za direktorja.

Novaku se mandat izteče 1. oktobra 2018
Knjižnico od 1. oktobra 2013 vodi Borut Novak, v Novem mestu znan tudi kot nekdanji komandir novomeške policijske uprave, nekdanji direktor občinske uprave in nekdanji direktor Komunale Novo mesto. Na mesto v knjižnici je glede na javno objavljene podatke prišel z mesta direktorja Zarje. Mandat mu poteče 1. oktobra 2018. Po neuradnih podatkih naj bi se Novak upokojil in naj ne bi več kandidiral za vodilnega v knjižnici.

Celoten članek preberite TUKAJ