fbpx

Ob svetovnem dnevu človekovih pravic: Kar 250 tisoč ljudem v Sloveniji kršena pravica do učinkovitega zdravstvenega varstva!

Foto: STA

V luči današnjega dne, ko obeležujemo svetovni dan človekovih pravic, je potrebno zavedanje, da človekove pravice še zdaleč niso nekaj samoumevnega in da se je treba zanje vseskozi boriti in opozarjati, ko pride do njihovih kršitev. Kršitvam smo prepogosto priča tudi v Sloveniji. 

Morija in zločinske prakse druge svetovne vojne so pokazale nujnost sprejema mednarodnega dokumenta, v katerem bodo določene splošne človekove pravice, zaradi česar je bila na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov v Parizu na današnji dan leta 1948 sprejeta Splošna deklaracija o človekovih pravicah.

Deklaracijo je podprlo 48 držav, nobena ni bila proti, se jih pa je nekaj vzdržalo glasovanja, med njimi predvsem takratne komunistične države. Uradne obrazložitve za vzdržanost so bile, da deklaracija ne obsoja v zadostni meri dejanj fašizma in nacizma, čeprav so komunisti v želji po oblasti sami grobo kršili kopico človekovih pravic. Pomembno vlogo pri glasovanju je odigralo tudi komunistično nasprotovanje pravici državljanov, da lahko zapustijo svoje države. Med državami, ki deklaracije niso podprle, je bila tudi tedanja Jugoslavija.

Sčasoma postala zavezujoč dokument
Splošna deklaracija o človekovih pravicah ni bila zasnovana kot zavezujoč dokument, torej ga države niso bile dolžne izpolnjevati, a so se različne vlade skozi leta sklicevale na deklaracijo v tolikšni meri, da je ta postala del mednarodnega prava in posledično zavezujoča. Tako še danes deklaracija vpliva na življenja ljudi, je zgled za številne mednarodne pogodbe, njena določila pa so vključena v ustave in zakonodajo številnih držav.

Fotografija je simbolična. (Foto: STA)

Ta zgodovinski dokument predstavlja skupen ideal vseh ljudstev in vseh narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in vsi posamezniki razvijali spoštovanje zapisanih pravic in svoboščin ter zagotavljali njihovo splošno priznanje in spoštovanje. Izpostaviti velja 2. člen, ki veleva, da je “vsakdo upravičen do uživanja vseh pravic in svoboščin, ki so razglašene s to deklaracijo, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo ali kakršnokoli drugo okoliščino”.

250 tisoč ljudem kršena pravica do učinkovitega zdravstvenega varstva
V Slovenski demokratski stranki opozarjajo, da spoštovanje človekovih pravic še zdaleč ni samoumevno. Za spoštovanje človekovih pravic se je treba boriti in tudi opozarjati na njihovo kršenje. Tako je treba opozoriti, da približno 250 tisoč ljudi čaka v čakalni vrsti na pregled pri zdravniku ali specialistu in posledično je vsem čakajočim kršena pravica do učinkovitega zdravstvenega varstva. Poleg tega trenutno v državi ni skorajda niti ene proste postelje v domovih za starejše, kjer bi starejše lahko namestili, v zadnjih 10 letih pa ni bil zgrajen noben nov dom za varstvo starejših – torej so tudi njim kršene pravice.

Kršitve človekovih pravic, na katere opozarjajo tudi ljudje, se dogajajo v sodnih postopkih, ogromno je kršitev človekovih pravic na področju delovno-pravne zakonodaje, v zvezi s socialnimi vprašanji in pokojninskim sistemom. Problematično je spoštovanje pravice do informiranosti ter svobode mišljenja in izražanja. V Sloveniji pa žal še vedno niso spoštovane nekatere temeljne civilizacijske pravice, kot je pravica do groba, saj ogromno žrtev medvojnega in povojnega nasilja še vedno nima spominskega obeležja, sorodniki pa še danes ne vedo, kje ležijo njihovi bližnji. Na področju človekovih pravic in spoštovanja dostojanstva ter temeljnih svoboščin nas tako tudi v Sloveniji čaka še veliko dela.

Hana Murn