fbpx

Občina Brežice podpisala dodatek k dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča

Minister za obrambo Matej Tonin in župan Brežic Ivan Molan. (Foto: Občina Brežice)

Župan Občine Brežice, Ivan Molan, in Minister za obrambo Republike Slovenije (MORS), mag. Matej Tonin, sta v sredo v Viteški dvorani Gradu Brežice podpisala Dodatek k Dogovoru o medsebojnem sodelovanju v zvezi s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki. S podpisanim dodatkom bo občina s strani ministrstva za obrambo v letih 2021 in 2022 pridobila sredstva za sofinanciranje investicij in opreme v višini 820 tisoč evrov, s katerimi bo izvedla investicije v lokalno infrastrukturo in nakup opreme za potrebe gasilcev in civilne zaščite. Lastna sredstva občine so ocenjena na 352.500 evrov, kar pomeni, da bo skupaj s sredstvi ministrstva izvedla investicije v skupni vrednosti 1,2 milijona evrov.

Župan Ivan Molan je izpostavil, da so v okviru investicij v lokalno javno infrastrukturo predvidene obnove treh lokalnih cest in javne poti, in sicer je sofinanciranje s strani ministrstva za obrambo v višini 370 tisoč evrov letno. Sredstva bodo namenjena izvedbi sledečih investicij:

1. nadaljevanje projekta obnove lokalne ceste Cerklje ob Krki  – Dolenja Pirošica, pri čemer gre za obnovo lesenega mostu,

2. obnove lokalne ceste Cerklje ob Krki  – Črešnjice in izgradnja pločnika,

3. nadaljevanje obnove lokalne ceste Velike Malence – Vrhovska vas ter

4. modernizaciji javne poti Skopice, ki je trenutno v makadamski izvedbi.

Prav tako je župan izpostavil nakup opreme za potrebe civilne zaščite in gasilcev, med katerimi so predvideni nakupi priklopnikov za prevoz opreme, razsvetljave, oprema za reševanje iz višin in globin, ruševin, napihljiv šotor in bivalna prikolica za namen terenskega poveljstva CZ, v skupnem znesku 80 tisoč evrov.

Zaradi sredstev, ki jih bo Občina Brežice pridobila s strani ministrstva, bo lahko več lastnih sredstev namenila društvom, javnim zavodom ter za ostale investicije, pomembne za razvoj občine Brežice in enakomeren razvoj njenih krajev.

Minister Matej Tonin je izpostavil zelo dobro sodelovanje med Občino Brežice in Ministrstvom za obrambo, ki je predstavljen kot primer dobre prakse za lokalno okolje, v katerem je prisotna slovenska vojska. Pri tem je poudaril tudi, da se slovenski vojaki v brežiški občini dobro počutijo, da so sprejeti s strani lokalnega prebivalstva, zato se lahko tudi v prihodnje pričakuje nadaljevanje dobrega sodelovanja vseh omenjenih akterjev.

Pred podpisom dodatka k dogovoru si je minister Matej Tonin v spremstvu župana Ivana Molana in pod vodstvom direktorice Alenke Černelič Krošelj ogledal Posavski muzej Brežice, ki deluje med stenami državnega spomenika nepremične kulturne dediščine že od leta 1949.

Sara Kovač