fbpx

Občina Grosuplje na javnem razpisu Fundacije za šport pridobila sredstva za opremo telovadnice v novi Podružnični osnovni šoli Polica

Fundacija za šport, ki se kot nepridobitna organizacija zavzema za pridobitev čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira štiri pomembne dele športa: športne dejavnosti od vrhunskega športa do športa otrok in mladine, športne objekte, raziskovanje in razvoj športa ter založništvo v športu, je oktobra 2016 objavila razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019.

Na razpis se je prijavila tudi Občina Grosuplje in tako v letošnjem letu uspešno pridobila sredstva za opremo nove telovadnice v novi Podružnični osnovni šoli Polica v višini 36.679,00 evrov.

Nova šola na Polici bo sicer sprejela 140 otrok od 1. do 5. razreda. Učilnice s pripadajočim kabinetom bodo umeščene v pritličju, prav tako tudi knjižnica z računalniško učilnico, kuhinja in jedilnica, garderoba z garderobnimi omaricami, upravni prostor in sanitarije.

Telovadnica pa se bo nahajala na severni strani osnovnega objekta na nivoju kletne etaže. V tem delu šole bodo tudi ločene garderobe z umivalnicami, sanitarije ter shramba športnih pripomočkov in športni kabinet. V sklopu šolskega kompleksa se bo po novem nahajal tudi prostor za krajevno skupnost. Prav tako pa se bo uredilo tudi zunanje dvorišče in igrišče, parkirišča in avtobusno postajališče. Na Polici, kjer bodo otroci septembra vstopili v čisto novo šolo, tako intenzivno potekajo še zadnja dela. To bomo slovesno odprli prav na prvi šolski dan ob 17. uri. Vsi že sedaj prav lepo povabljeni.