fbpx

Občina Grosuplje participirala na nacionalni konferenci o mladinski politiki “Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”

Foto: Občina Grosuplje

7. novembra 2019 je v Brežicah potekala nacionalna konferenca o mladinski politiki, z naslovom “Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”.

Konference se je poleg drugih predstavnikov številnih slovenskih občin udeležila tudi predstavnica Občine Grosuplje, Klavdija Mehle. Konferenca je bila organizirana s strani Zavoda MOVIT, Urada Republike Slovenije za mladino, Mladinske mreže MaMa, Mladinskega sveta Slovenije, Občine Brežice, Mestne občine Novo Mesto in Mestne občine Ljubljana.

Namenjena je bila krepitvi podpornih struktur za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v lokalnih skupnostih ter mreženju predstavnikov občin z namenom tesnejšega sodelovanja, izmenjave dobrih praks in medsebojnega učenja. Gostitelj, župan Občine Brežice Ivan Molan je podelil nekaj dobrih praks povezanih z mladinsko politiko v njihovi občini. V nadaljevanju je potekala okrogla miza, kjer so županja Semiča in župana Hrastnika in Škofje Loke delili dobre prakse mladinskih politik iz svojih občin.

V drugem delu konference je Uroš Skrinar, direktor Zavoda Movit, predstavil svežo Evropsko listino o lokalnem mladinskem delu. Nato so se predstavniki občin pogovarjali o tem, kaj potrebujejo, da se bo ideja dokumenta v njihovih občinah uresničila in oblikovali skupne dogovore za prihodnje sodelovanje.

V zadnjem delu konference “Mladost je norost, po občini skače, kjer je most”, je Jonas Agdur iz švedske organizacije KEKS predstavil Logbook, orodje za beleženje učinkov mladinskega dela in kako uporaba tega orodja prispeva h kakovostnemu mladinskemu delu. Konferenco je sklenil Tin Kampl, direktor Urada RS za mladino in izpostavil spoznanje, da so tiste slovenske občine, ki vlagajo v razvoj mladinskih politik in dela tudi občine, ki so najbolj razvojno naravnane.

Občina Grosuplje strmi k temu, da bo v naslednjih letih mladinsko politiko dvignila na višjo raven. Tovrstne konference so tako idealne za učenje in prenašanje dobrih praks v občino. Naložba v mlade je namreč najboljša in najpomembnejša naložba občine v njeno prihodnost.

Občina Grosuplje