Občina Grosuplje po razvitosti občin na visokem 10. mestu

Župan Občine Grosuplje dr. Peter Verlič

Občina Grosuplje se je na podlagi koeficientov razvitosti občin za leti 2022 in 2023, ki jih vsaki dve leti na podlagi metodologije, ki jo določi vlada z uredbo, pripravlja Ministrstvo za finance, med vsemi 212 občinami v Sloveniji uvrstila na visoko 10. mesto.

Pri tem so se upoštevali kazalniki:

  • razvitosti občine, ki so: bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine,
  • ogroženosti občine, ki so: indeks staranja prebivalstva občine ter stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti v občini,
  • razvojnih možnosti, ki so: oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb (stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje po aglomeracijah), opremljenost s kulturno infrastrukturo (kulturni spomeniki in objekti javne kulturne infrastrukture), delež območij Natura 2000 v občini in poseljenost občine.
Uvrstitev občine na lestviciObčinaKoeficient razvitosti občine
1Komenda1,35
2Trzin1,34
3Novo mesto1,29
4Domžale1,26
5-6Cerklje na Gorenjskem1,25
5-6Horjul1,25
7Mengeš1,24
8-9Šenčur1,23
8-9Žiri1,23
10Grosuplje1,22

Uvrstitev na 10. mesto po razvitosti občin v Sloveniji je lepa spodbuda in trudili se bomo, da bomo takšne uspehe dosegali tudi v prihodnje, in kar je pri tem posebej pomembno, kakovost življenja v občini Grosuplje še izboljševali. Lepo je živeti v občini Grosuplje,” še dodajajo na spletni strani Občine Grosuplje.

Sara Kovač