Občina Grosuplje z igrivim pristopom k razvoju mesta in spodbujanju medgeneracijske povezanosti

Foto: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje je leta 2021 postala partner programa URBACT. Program, ki je del evropskega teritorialnega sodelovanja, omogoča prenos dobrih praks in sodelovanje med evropskimi mesti. Znotraj programa se odvijajo projekti, ki pomembno vplivajo na različna področja: okolje, ekonomijo, urbani razvoj, vključevanje ljudi.

Eden izmed takšnih projektov je Playful Paradigm oz. Igriva paradigma. Projekt je potekal med junijem 2021 in decembrom 2022. Njegov namen je  urbane izzive približati z igrivim pristopom. Tovrsten pristop je moč uporabiti za dosego več različnih ciljev – za povezovanje skupnosti, promocijo zdravega načina življenja, medgeneracijsko povezovanje, tudi družbeno vključevanje otrok in mladine.

Občina Grosuplje se je z vključenostjo v evropski projekt URBACT Playful Paradigm zavezala k uvedbi igrivega pristopa k razvoju mesta in s tem prenos dobre prakse italijanske občine Videm, vodilnega partnerja v projektu. Igra je prepoznana kot univerzalna dejavnost, dostopna vsakemu posamezniku, in inovativna pri soočanju z izzivi mest današnjega časa. Nove, igrive vsebine, ki jih je občina Grosuplje uvedla na lokalni ravni, so prispevale k dobrobiti občanov vseh starosti, njihovi vključenosti in možnosti povezovanja.

Andrej Žitnik