Občina Grosuplje želi z vključevanjem v različne projekte postati mladim še bolj prijazna občina

Foto: Občina Grosuplje

Občina Grosuplje je ponosna nosilka certifikata Mladim prijazna občina, a pridobljen certifikat  hkrati pomeni tudi neko vzpodbudo, pa tudi zavezo, da se bo mladim v občini v prihodnje namenjalo še več pozornosti.

Na podlagi programov in dejavnosti, ki jih izvajajo mladinske organizacije, ter na podlagi pobud, ki so jih na občini v preteklosti prejeli s strani mladih, so že oblikovali nabor ukrepov, ki jih uresničujejo v okviru proračunskih sredstev, povzeti pa so tudi v strateških dokumentih razvoja občine. Posebno pozornost posvečajo štipendiranju, financiranju programov mladinskih organizacij prek projektnih razpisov, sofinanciranju stanovanjskih kreditov, ustreznemu prostorskemu načrtovanju in še bi lahko naštevali. A na področju mladinske politike želijo iti še korak dlje.

Občina Grosuplje je zato spomladi 2017 pristopila k projektu Europe Goes Local – Podpora razvoju in krepitvi mladinskega dela na lokalni ravni, v jeseni pa smo se odločili še za sodelovanje pri projektu Ključ do vključenosti: vključevanje mladih iz depriviligiranih območij – Youth Discovering Erasmus+.

Pri prvem projektu gre za strateško partnerstvo 20 nacionalnih agencij, v Sloveniji je to Zavod Movit, programa Erasmus+: Mladi v akciji v obdobju 2017-2019. Namen projekta je podpreti lokalne skupnosti pri razvoju kakovosti mladinskega dela, dati večji pomen in vrednost mladinskemu delu ter okrepiti sistemske podpore izvajanju in razvoju mladinskega dela na lokalni ter nacionalni ravni. Gre torej za projekt, s katerim bomo v sodelovanju s projektno ekipo Movit-a razvijali in krepili mladinsko delo v občini.

Foto: Občina Grosuplje

S prvimi aktivnostmi so začeli že v poletnih mesecih, ko so v sodelovanju z našimi lokalnimi društvi in organizacijami izpolnili vprašalnik o stanju mladinskega dela v naši občini, katerega so pripravili strokovnjaki iz Movit-a. Predmet analize so predvsem organizacije v mladinskem sektorju in druge organizacije, ki vključujejo mlade in delujejo na območju naše občine, ter občinska podpora mladinskemu delu. Rezultati analize vprašalnika bodo predstavljali izhodišča, na podlagi katerih bomo oblikovali cilje in načrtovali aktivnosti na področju razvoja in krepitve mladinskega dela v občini.

Namen drugega projekta pa je, da se organizacije, ki delajo z mladimi (med drugimi tudi občine), seznanijo z načinom prijave na program Erasmus+ Mladi v akciji – pri tem gre za mladinske izmenjave ali projekte strateških partnerstev. V okviru projekta je tako v petek, 13. oktobra 2017, v prostorih Movit-a v Ljubljani potekalo nacionalno srečanje in izobraževanje, na katerem so nam podrobneje predstavili program E+: Mladi v akciji in njegove prednosti. V začetku novembra 2017 je bila občina prisotna tudi na večdnevnem mednarodnem srečanju Project Lab E+ v Murski Soboti, kjer so se še podrobneje seznanili s samim programom, z načinom, kako poteka prijava morebitnih projektov v program, srečanje pa je bilo namenjeno tudi spoznavanju morebitnih bodočih partnerjev. Srečanja so se namreč udeležili predstavniki sodelujočih organizacij iz kar petih držav, poleg Slovenije tudi iz Portugalske, Estonije, Belgije in Romunije.

Foto: Občina Grosuplje

Omenjena projekta se lepo dopolnjujeta. Prvi daje poudarek krepitvi lokalnega mladinskega dela, drugi pa je usmerjen v razvoj mednarodnega mladinskega dela na lokalni ravni. Torej, predvsem v to, da občina oz. njene organizacije začnejo intenzivneje delati na mednarodnem področju mobilnosti mladih, konceptu neformalnega izobraževanja in pomembnosti učne dimenzije.

Kot občina nosilka certifikata Mladim prijazna občina so se v petek, 30. novembra 2017, v Mestnem muzeju Ljubljana udeležili tudi izobraževalnega seminarja “Kako s pomočjo certifikata Mladim prijazna občina privabiti mlade v lokalno skupnost?“, kjer so razmišljali o možnih rešitvah in ukrepih, ki jih lahko občine izvajajo na področju promocije mladim prijaznega okolja. Cilj vključevanja v tovrstne projekte je postati mladim še bolj prijazna občina Grosuplje.

N. Ž.