Občina Šmarje pri Jelšah: Podpisana pogodba za obnovo ceste Sladka Gora–Dolga Gora

Foto: Občina Šmarje pri Jelšah

Župan Matija Čakš je podpisal pogodbo s podjetnikom Marjanom Sajkom, izbranim izvajalcem obnove lokalne ceste Sladka Gora–Dolga Gora. Uvedba v delo bo konec tega meseca, pogodbeni rok za končanje obnove je pet mesecev.

Projektno dokumentacijo za načrtovana obnovitvena dela je lani izdelalo podjetje Navor, ki bo izvedlo tudi nadzor izvedbe. Gre za celovito obnovo dela lokalne ceste v dolžini 1760 m in širini 3.00 do 3.10 m, ki se začne pri objektu Sladka Gora 7, zaključi pa na katastrski meji z Dolgo Goro v Občini Šentjur. Trasa ceste poteka po gričevnatem terenu, pretežno na desni strani se večkrat stika z vinogradi in strmejšimi pobočji, kar narekuje izgradnjo elementov za zaščito brežin in pobočja (kamnite zložbe). Obnova cestišča vključuje tudi celovito rešitev odvodnjavanja, mestoma tudi prestavitev obstoječih komunalnih vodov. Pogodbena vrednost načrtovanih del 1.030.298,91 evra.

Občina Šmarje pri Jelšah