fbpx

Občina Zreče: Podpis prvih štirih pogodb za izvedbo del v sklopu projekta “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje – Občina Zreče”

župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik podpisal prve štiri pogodbe za izvedbo del za odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje (Foto: Občina Zreče)

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je sredi julija 2021 odobrila evropska sredstva za projekt “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Dravinje” Občini Zreče. Za pet milijonov evrov vreden projekt, ki ga bomo izvajali v okviru Dogovora za razvoj Savinjske razvojne regije, bo Kohezijski sklad prispeval dobrih 1,3 milijona evrov. Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode.

V ponedeljek, 2.8.2021 je župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik podpisal prve štiri pogodbe za izvedbo del z direktorico Podjetja AGM Nemec, d.o.o., Dol pri Hrastniku, ga. Majo Gerčer Špitalar. Celotna vrednost vseh štirih pogodb je 1.431.510,07 evrov. Izvajalec AGM Nemec bo zgradil 7,53 km sekundarne kanalizacije in s tem bomo omogočili priključitev na ČN Zreče 406 prebivalcem.

V Občini Zreče bodo v okviru celotnega projekta (6 sklopov) zgradili 12,55 km sekundarne kanalizacije in pet črpališč z namenom priključitve 742 prebivalcev na območju aglomeracije Zreče. Novo zgrajeno kanalizacijo bodo priključili na obstoječ sistem odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaključi z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi Zreče za 8.500 populacijskih enot. Celotni projekt bodo zaključili sredi leta 2023.

Celjski glasnik