Občini Brežice Steletovo priznanje za revitalizacijo vodovodnega stolpa

V ponedeljek je Slovensko konservatorsko društvo v Narodni galeriji v Ljubljani Občini Brežice podelilo Steletovo nagrado za revitalizacijo in popularizacijo kulturnega spomenika Brežice – Vodovodni stolp.

Slovensko konservatorsko društvo je letos že 34. leto podelilo Steletovo nagrado in priznanja kot najvišje konservatorsko priznanje oziroma nagrado, poimenovano po prvem poklicnem konservatorju Francetu Steletu. Za leto 2022 so bila podeljena štiri priznanja in ena nagrada. V imenu Občine Brežice je nagrado prevzela Gordana Radanovič iz kabineta župana.

Občina Brežice je prejela priznanje za revitalizacijo in popularizacijo kulturnega spomenika – Vodovodnega stolpa, prepoznavnega, 46 metrov visokega stolpa, ki je bil zgrajen leta 1914. Služil je za oskrbo prebivalcev mesta s pitno vodo, z izvzetjem iz uporabe leta 1983 pa je postal spomenik tehniške in kulturne dediščine ter simbol mesta. Priprav na celovito prenovo se je občina lotila že leta 2020, ko je bila pripravljena tehnična dokumentacijo. Prenova, ki jo je v celoti financirala Občina Brežice, se je začela leta 2021 in se končala jeseni leta 2022. Želja investitorja je bila, da vodovodni stolp v celoti obnovi, ga statično sanira in spremeni v razgledno točko, ki bi služila predstavitvi kulturne in tehniške dediščine. Stavba naj bi postala spomenik vodam, znanju in tehničnim veščinam. Priprav na celovito prenovo se je občina lotila že leta 2020, ko so pripravili tehnično dokumentacijo. Arhitekta, Gregor Bizjak in Tadeja Šepec Bizjak, NAINO Biro iz Brežic, sta pri izdelavi projektov intenzivno sodelovala z investitorjem, Občino Brežice oziroma njeno predstavnico Suzano Ogorevc, ter z Mojco Verček Rems, pristojno konservatorko ZVKDS, OE Novo mesto.

Sara Kovač