Občini Ljubljana v letu 2018 več kot 5 milijonov evrov dodatnega državnega denarja

Foto: STA

Najbogatejša občina, tako po proračunskem denarju (njen proračun za leto 2017 znaša kar 288 milijonov evrov) kot tudi glede koncentracije najmočnejših podjetij, si sedaj obeta še več denarja za opravljanje nalog glavnega mesta. Če je v letu 2015 prejela 6,91 milijona evrov, v letu 2016 7,09 milijona evrov, pa se ji za leto 2018 obeta že kar 12,41 milijona evrov. V mesecu oktobru je namreč DZ (Državni zbor) sprejel Zakon o spremembah zakona o glavnem mestu, ki glavnemu mestu Ljubljana namenja višjo višino sredstev (4. člen prehodne in končne določbe v UL RS, št.59/17: Za leto 2018 pripada mestni občini 0,60 % dohodnine, vplačane v letu 2016). Ta ukrep pa je očitno “popravil” še znesek za leto 2017, saj naj bi občini za opravljanje del glavnega mesta zagotovil 9,25 milijonov evrov.

Najbogatejša občina pa bo več denarja prejela tudi iz naslova t. i. primerne porabe, ki vsaki občini pripada za izvajanje z zakonom določenih nalog. Tako so vse slovenske občine od Ministrstva za finance že prejele dopis, da se je znesek povprečnine za leto 2018 povečal (iz 533,5 evrov v letu 2017 na 551 evrov v letu 2018). Občinski proračun Občine Ljubljana bo tako iz tega naslova v letu 2018 bogatejši za kar 10,1 milijonov evrov.

Ali je odločitev Vlade RS, da občini, kjer “domuje” cca 38 tisoč podjetij, ki se razvija mnogo lažje in hitreje kot ostale slovenske občine, kjer je kupna moč gospodinjstev krepko nad povprečjem kupne moči gospodinjstev v ostalih predelih RS pravilna, pa naj vsak bralec presodi sam.

Več si lahko ogledate na portalu pomurske-novice.si.