fbpx

Občini Vransko pod to vlado skoraj 11 milijonov evrov za projekte

Občine so središče razvoja Slovenije. S spodbujanjem lokalnih razvojnih programov dolgoročno pomagamo k enakomernemu razvoju urbanih središč in podeželja po vsej državi. S sredstvi državnega proračuna in različnih evropskih skladov so bili v Sloveniji sofinancirani številni projekti in programi. Iz proračunskih virov države je za razvoj slovenskih občin realiziranih in predvidenih skupaj 6,760 milijarde evrov, iz evropskih skladov pa je odobrenih 1,220 milijarde evrov. S temi sredstvi bo skupno izvedeno 2416 projektov, od tega bo 2185 projektov sofinanciranih iz EU sredstev.

Kljub izrednih razmeram v zadnjih dveh letih, ki smo jih bili priča zaradi pojava virusa SARS-COVID 19, pa je vlada pod vodstvom Janeza Janše uspešno zagnala vrsto projektov po celotni Sloveniji. Na Vranskem smo priča številnim projektom, ki jih sofinancira država. Za razvojne projekte v Občini Vransko je predvidenih dobrih 10,9 milijona evrov.

V zadnjih dveh letih so bili tako na Vranskem realizirani projekti v skupni vrednosti skoraj 2 milijona evrov. Največji realiziran projekt je sanacija škode na objektih vodne infrastrukture na območju porečja Savinje zaradi neurij s poplavami v letih 2017, 2018 in 2019 v vrednosti 1.795.000 evrov. Izvedena je bila tudi rekonstrukcija ceste Šentrupert – Ločica od km 6,990 do km 7,170 z dograditvijo hodnika za pešce, odpravljene so bile posledice poplav na občinski infrastrukturi (sanacija meteornih ali fekalnih voda, športnih igrišč, cest …) zaradi neurja s poplavami julija 2019, izvedena je bila sanacija plazu na občinski infrastrukturi zaradi neurja s poplavami v letu 2018 in zamenjane so bile tudi odrske zavese v Kulturnem domu Vransko.

V nadaljevanju je predviden še prvi sklop projekta oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji v višini 6,2 milijona evrov, gradnja odprtega širokopasovnega omrežja naslednje generacije (sklop številka 11, konzorcij Celje) v vrednosti skoraj 2,3 milijona evrov, sanacija plazu na javni poti Raposija zaradi neurij s poplavami poleti 2020,  ter WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih.

Celjski glasnik