Obisk župana občine Vlasenica Miroslava Kraljevića

Foto: Občina Grosuplje

V ponedeljek, 13. novembra 2017, je župan občine Vlasenica iz Bosne in Hercegovine Miroslav Kraljević s svojimi sodelavci obiskal občino Grosuplje. V prostorih občine so jih prijazno sprejeli župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar in direktor Javnega komunalnega podjetja Grosuplje Stane Stopar.

Župan dr. Peter Veter jim je na kratko predstavil našo občino, povedal več o delovanju in organiziranosti naše občinske uprave, o ustanovljenem Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Grosuplje, Ig in Škofljica in Medobčinskem razvojnem centru občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje. Beseda je nato tekla predvsem o projektih v naši občini, uspešno realiziranih pa tudi o tistih, ki so trenutno še načrtovani.

Foto: Občina Grosuplje

Največ pozornosti je bilo namenjeno Čistilni napravi Grosuplje, ki so si jo dan kasneje tudi ogledali. Prav Čistilna naprava Grosuplje, projekt vreden 10 milijonov evrov, je bila tudi glavni razlog obiska. Zanimalo jih je namreč, kako v občini deluje sistem odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, kako rešujemo težave z odpadnimi komunalnimi vodami. Čistilna naprava Grosuplje je bila zgrajena s pomočjo evropskih sredstev, omogoča pa tudi dodatno tretjo stopnjo čiščenja, s katero se iz odpadne vode odstranjuje dušikove in fosforjeve spojine.

Župan dr. Peter Verlič in direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar sta sicer z županom Miroslavom Kraljevićem navezala stike konec septembra v Salzburgu, kjer je potekala 13. konferenca Evropskih regij in mest, že takrat pa je župan Miroslav Kraljević izrazil željo, da bi si prišel ogledati našo novo čistilno napravo.

N. Ž.