fbpx

Obiski v novomeški bolnišnici prepovedani

Prenovljena stavba bo imela v pritličju predvsem skupne prostore za Oddelek za neakutno bolnišnično obravnavo (NBO), kot so prostori za izvajanje različnih terapij in delavnic ter dnevni prostor za obiske svojcev, v prvem in drugem nadstropju Oddelek za NBO, v tretjem nadstropju pa oddelka za NBO in paliativno oskrbo. (Foto: Facebook)

Splošna bolnišnica Novo mesto sporoča, da so zaradi preprečitve širjenja okužb s covid-19 do nadaljnjega obiski svojcev pri pacientih prepovedani.

Izjemoma se z dovolilnico lečečega zdravnika in po predhodnem dogovoru na oddelku dovoli obisk enega zdravega svojca pri kritično bolnih in umirajočih pacientih.

Na Oddelku za ginekologijo in porodništvo je dovoljena prisotnost ene zdrave osebe pri porodu in obisk ene zdrave osebe (pol ure dnevno), za kar je potrebna dovolilnica.

Na Oddelku za pediatrijo je dovoljeno bivanje enega zdravega starša ob hospitaliziranem otroku.