fbpx

Objavljene plače policistov in drugih uslužbencev ministrstva za notranje zadeve

Slika je simbolična. (foto: Policija.si)

Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo zadnje podatke o bruto plačah javnih uslužbencev ministrstva, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve. Iz razpredelnice so razvidne bruto plače javnih uslužbencev ministrstva z organoma v sestavi za marec 2022, razen tistih, ki opravljajo delo prek javnih del, in tistih, ki so prejeli plačo, nižjo od minimalne bruto plače (1074,43 evra).

Plačo nižjo od minimalne plače lahko prejmejo praviloma le tisti, ki zaradi različnih osebnih okoliščin opravljajo delo v krajšem delovnem času (uveljavljajo pravico na podlagi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, imajo pravice iz Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, sklenejo ali prekinejo delovno razmerje sredi meseca in podobno), zato bi razkritje teh podatkov lahko predstavljalo razkritje občutljivih osebnih podatkov.

Prikazani so podatki o dejanski bruto plači javnih uslužbencev, ki vključuje: osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost, vse dodatke, ki so bili javnim uslužbencem izplačani 14. marca 2022. V znesek pa niso vključena povračila in nadomestila stroškov v zvezi z delom (na primer povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za prehrano, povračila stroškov na službenem potovanju in podobno).

Kot pojasnjujejo na ministrstvu so javni uslužbenci na podlagi veljavnih predpisov upravičeni do plačila redne delovne uspešnosti, na podlagi različnih stavkovnih sporazumov pa tudi do plačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Dodatek za rizične razmere za čas epidemije COVID – 19, ki se je končala 15. junija 2021, javni uslužbenci ne prejemajo več.

Foto: Policija

V preglednici, ki je dostopna tukaj, je posebej prikazana višina plačila za delovno uspešnost. Znesek je že vključen v prikazano bruto plačo javnega uslužbenca. Pri plači za marec 2022 so javni uslužbenci prejeli redno delovno uspešnost za prvo tromesečje od januarja do marca 2022 ter delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela na podlagi različnih stavkovnih sporazumov za marec 2022.

Vlada RS je 19. maja 2021 sprejela sklep številka 10000-17/2020/7, s katerim je določila izplačilne dni za plače zaposlenih pri proračunskih uporabnikih, ki za obračun in izplačilo plač uporabljajo MFERAC (razen za lokalne skupnosti), tako da so plače izplačane 10. delovni dan v mesecu, oziroma najkasneje do 15. v mesecu. Izplačilo plače za marec 2022 je v četrtek, 14. marca 2022. Pri izplačilu plače za marec 2022, je plača obračunana na podlagi dejanske prisotnosti in z dodatki za delo v posebnih pogojih dela, opravljenimi v marcu 2022, ter delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela za marec 2022. V bruto plači so lahko zajeti tudi poračuni plač in dodatkov za pretekle mesece, še pojasnjujejo.

Prvih 60 najbolje plačanih:

Sara Kovač