fbpx

Obrtno-podjetniška zbornica zadovoljna z ukrepi vlade za pomoč malemu gospodarstvu

Predsednik OZS Branko Meh (Foto: STA).

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije smo zadovoljni z ukrepi za pomoč malemu gospodarstvu, ki jih je danes predstavila vlada.” sporočajo, hkrati pa jih veseli, da je vlada vendarle pričela upoštevali tudi njihove predloge za samostojne podjetnike in samozaposlene. “Od kondicije gospodarstva je odvisno, kako hitro si bomo opomogli po koncu epidemije. Tudi vlada je s predstavljenimi ukrepi danes pokazala, da se zaveda tega dejstva in v ukrepih upoštevala tudi predloge naše zbornice,” je ukrepe vlade komentiral predsednik OZS Branko Meh.

Kot poudarjajo v OZS  je vlada je v “mega paketu” upoštevala njihov predlog, da se v celoti odpišejo prispevki samozaposlenim. V minulih tednih so namreč večkrat opozorili, da zgolj odlog prispevkov ni ustrezna rešitev. Prav tako smo na vlado apelirali, da se omogoči nadomestilo za tiste samozaposlene, ki so v času epidemije prizadeti. Samozaposleni bodo zdaj upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 odstotkov minimalne plače. Tudi postopki za samozaposlene, ki bodo morali podati elektronsko izjavo, da so prizadeti zaradi epidemije, se nam zdijo ustrezni, saj ni zapletenih birokratskih postopkov.

Breme plač za delavce na čakanju naj v celoti prevzame država
Zadovoljni so tudi z ukrepom, da se odpravi določilo, da plačo delavcem sofinancira država le takrat, ko ima podjetje na čakanju 30 odstotkov zaposlenih. Pozdravljajo tudi ukrep, da bo za delavce, ki delajo v tem obdobju, država krila prispevke za pokojninsko zavarovanje. Upoštevali pa so tudi predlog OZS, da celotno nadomestilo za delavce v času bolniške odsotnosti nase prevzame ZZZS in ne delodajalec. Država po novem krije 80 odstotkov plač zaposlenih, ki so na čakanju na delo. Njihov predlog je sicerše vedno, da breme plač delavcev v celoti nosi država.

Zadovoljni so tudi z ukrepi za ohranjanje likvidnosti – vzpostavila se bo garancijska shema, ki bo omogočala odkup terjatev slovenskih podjetij. Zamrzne se plačilo davkov, plačilni roki za plačila zasebnim podjetjem pa se skrajšajo na osem dni. “Če nič ne ustvariš, ne moreš ničesar dati. Stroški podjetja, tudi če je to zaprto, niso le plače zaposlenih in krediti, ampak so tu še drugi stroški, ki jih podjetje mora plačevati. Tu so še najemnine, komunalni prispevki, voda, elektrika, NUSZ itd.,” ponovno opozarja Meh.

V naslednjem mega paketu pa v Obrtno-podjetniški zbornici pričakujejo še konkretnejše ukrepe za ureditev plačilne nediscipline in neposredne finančne spodbude panogam, ki so v tem obdobju utrpele največ škode.

Hana Murn