fbpx

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje z novimi učilnicami in novo športno dvorano že dobiva svojo novo podobo

Foto: Občina Grosuplje

Temeljni kamen za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje z novimi učilnicami in izgradnjo nove športne dvorane smo slovesno položili 19. junija lani, od tega dne dalje pa smo lahko vsakodnevno spremljali, kako sta se na gradbišču poleg šole dvigala kar dva nova objekta, ki počasi že dobivata svojo podobo.

Okna so že vgrajena, na objektu, v katerem bodo nove učilnice, je končana tudi že fasada. Trenutno potekajo keramičarska in slikopleskarska dela ter strojne in elektro inštalacije.

Šola bo tako dobila kar 8 dodatnih učilnic s pripadajočimi pomožnimi prostori, to so kabineti, garderobe, sanitarije, ipd., bodoča športna dvorana pa bo zagotavljala kar 3 vadbene površine z možnostjo organiziranja uradnih panožnih tekmovanj v košarki, odbojki itn., seveda bomo uredili tudi potrebne pomožne prostore, kot so garderobe s tuši in sanitarije, tehnični prostor za hrambo tribun, stolov in drugih pripomočkov za organizacijo različnih dogodkov, ipd.

Izvajalec del je podjetje CGP. Pogodbena vrednost del za izgradnjo prizidka in športne dvorane znaša 3.892.202,84 evrov, za projekt pa smo s strani Fundacije za šport uspešno pridobili tudi nepovratna sredstva v višini 60.000 evrov. Omeniti še velja, da gre za okoljsko manj obremenjujočo gradnjo.

Medtem ko so se učenke in učenci šole na Tovarniški s pričetkom letošnjega šolskega leta veselili lepo obnovljene telovadnice, pa bo njihovo veselje s pričetkom novega šolskega leta zagotovo še veliko večje. Poleg novih učilnic jih bo pričakala tudi nova športna dvorana. Nove športne dvorane pa se ne bodo veselili le učenke in učenci šole, njihovi učiteljice in učitelji, ostali zaposleni na šoli, ampak vsi mi, občanke in občani, saj bomo z novo športno dvorano dobili urejene prostore za šport in rekreacijo prav vsi.

Jana Roštan, Občina Grosuplje