Otvoritev kolesarske poti na relaciji Genterovci–Radmožanci

Foto: T. G.

V sklopu projekta Kolesarska steza Lendava–Dobrovnik–Kobilje so v ponedeljek slovesno odprli tudi kolesarsko stezo na relaciji Genterovci–Radmožanci.

S projektom dopolnjujejo gradnjo manjkajočih odsekov kolesarskih stez, ki bodo kolesarsko omrežje povezale v celoto in povečale privlačnost površin za kolesarje. Kolesarsko stezo so s prerezom traku tudi simbolično predali svojemu namenu predsednica Krajevne skupnosti Genterovci Alenka Pisnjak, predsednik Krajevne skupnosti Radmožanci Teodor Lebar in podžupan v funkciji župana Ivan Koncut.

Učenci Dvojezične osnovne šole Genterovci so pripravili program na temo mobilnosti, saj je steza velika pridobitev tudi za šolarje, ki se s kolesi vozijo v šolo. Občina Lendava si z izgradnjo kolesarskih stez prizadeva tako za večjo prometno varnost občanov kot tudi za razvoj kolesarskega turizma.

Kolesarska steza poteka ob desnem robu lokalne ceste Genterovci–Radmožanci v skupni dolžini 1.763 metrov, od tega je steza v razdalji 1.691 metrov dvosmerna, v naselju Radmožanci pa enosmerna. Širina enosmerne kolesarske steze je 1,6 metra, širina dvosmerne kolesarske steze pa 2,5 metra. Skupna vrednost investicije znaša 362.498,10 evrov z DDV. Izvedba projekta je sofinancirana s strani Ministrstva za infrastrukturo RS in Kohezijskega sklada EU v višini 214.796,98 evrov.

Pomurske novice