fbpx

Otvoritev turistične info točke Tabor Cerovo

Foto: Občina Grosuplje

V četrtek, 14. novembra 2019, so slovesno predali svojemu namenu turistično info točko Tabor Cerovo. Dogodka so se udeležili župan dr. Peter Verlič, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar, predsednica Lokalne akcijske skupine (LAS) Sožitje med mestom in podeželjem Marjana Marn, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek, vodja investicije na občini Breda Tomšič, župnik in dekan Janez Šket, župnik in častni kanonik Janez Kebe, duhovni pomočnik Boštjan Modic, občinski svetnice in svetniki, predsednice in predsedniki ter članice in člani svetov krajevnih skupnosti naše občine. Prisotni so bili tudi predstavniki prostovoljnih gasilskih društev Škocjan, Št. Jurij in Ponova vas, ter turističnih in drugih društev, Turističnega društva Cer Cerovo, Županove jame – turističnega in okoljskega društva Grosuplje, Turističnega društva Tabor Št. Jurij, Športnega društva Št. Jurij, Turističnega in športnega društva Škocjan pri Turjaku in Društva za ohranjanje dediščine, pa seveda okoliški krajanke in krajani.

Prav lepo vas vse skupaj pozdravljam na tem prečudovitem kraju ob slovesnem dogodku. Kar nekajkrat sem se tudi z vami pogovarjal o razvoju turizma v občini Grosuplje, zagotovo brez prizadevnih društev s področja turizma v naši občini, ki veliko prispevate k temu, da turizem ni zamrl, da so ti kraji, ki so pomembni za zgodovino, ne samo občine, ampak kar Slovenije, če ne še širše, ostali pri življenju,” je dejal župan dr. Peter Verlič. “Vendar pa smo se zavedali, da turizem v naši občini ne moremo graditi le na prostovoljstvu, prostem času in le nekaj malega sredstvi, ki jih lahko zagotovimo v občinskem proračunu. Da bi lahko uredili ustrezno infrastrukturo, to ne zadošča.”

“V naši občini smo se zato lotili dveh nalog. Ena je bila pridobivanje evropskih sredstev, zato smo ustanovili medobčinski razvojni center, druga pa je bila ustanovitev Turizma Grosuplje, da dvignemo turizem na višjo točko.” Ob tem je zaželel uspešno delo njegovi direktorici Petri Zakrajšek še naprej, seveda pa brez pomoči in sodelovanja vseh društev tudi v prihodnje ne bo šlo. “Direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar pa je tisti, ki je še posebej veliko energije vložil v to, da smo sicer s skupnimi prizadevanji za projekt uspeli pridobiti tudi evropska sredstva. Da bo, kot smo zapisali v svoji strategiji, naša občina gostoljubna do naših občank in občanov, gostoljubna do vseh tistih, ki bodo prišli pogledati to točko,” je še dejal.

Zbrane je nagovorila tudi predsednica LAS Sožitje med mestom in podeželjem Marjana Marn. “Na območju vaše občine je projekt Tabor Cerovo za prihodnost že 6. realiziran projekt iz naslova izvajanja strategije lokalnega razvoja LAS, za kar vam izrekam najvišjo možno pohvalo. Hkrati je to dokaz, da je vaše sodelovanje v LAS Sožitje med mestom in podeželjem obrodilo bogate darove. Ustvarili ste partnersko sodelovanje, doprinesli k zbliževanju razvoja podeželskih in urbanih območij z vključevanjem različnih lokalnih interesnih skupin ter s tem izboljšali kvaliteto življenja po načelu enakih možnosti,” je dejala ter se zahvalila vsem, ki so se trudili za izvedbo projekta, ki se trudijo za razvoj naših krajev. “Hvala domačinom, društvom, Cerkvi, Turizmu Grosuplje in seveda občini, ki je znala prisluhniti in prevzeti finančno izvedbo projekta, s čimer je uresničila najpomembnejše načelo ukrepa LEADER, pristop od spodaj navzgor,” je še dejala ter zaželela veliko obiskovalcev tega kulturno zgodovinskega kraja. Verjame, da bo k temu veliko doprinesla tudi turistična informacijska točka Tabora Cerovo.

Župan dr. Verlič, direktor občinske uprave mag. Hočevar, direktorica LAS Sožitje med mestom in podeželjem Marjana Marn, direktorica Turizma Grosuplje Petra Zakrajšek in vodja investicije Breda Tomšič so nato slovesno prerezali trak, turistična info točka Tabor Cerovo pa je bila tako tudi uradno predana svojemu namenu. Župnik in častni kanonik Janez Kebe in duhovni pomočnik Boštjan Modic sta jo za tem še blagoslovila.

Bogat kulturni program, poln zgodovinskega spomina, kot to velja za Tabor Cerovo, cerkvica Sv. Nikolaja je bila namreč na vzpetini zgrajena v 13. stoletju, konec 15. stoletja pa so jo za obrambo pred Turki obdali z obzidjem, so oblikovali tamkajšnji krajanke in krajani, tudi Otroški pevski zbor Podružnične osnovne šole Št. Jurij. Program je povezovala Milka Škufca, za pogostitev ob prijetnem druženju ob koncu slovesnosti pa so s pecivom in toplim čajem poskrbele Sončnice.

Občina Grosuplje in Zavod za turizem in promocijo “Turizem Grosuplje” sta sicer za projekt TABOR CEROVO – ZA PRIHODNOST pod okriljem Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem uspešno pridobila sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 62.280,54 evrov, od tega Občina Grosuplje v višini 59.160,89 evrov in Turizem Grosuplje v višini 3.119,65 evrov.

Rekonstruirali so gospodarsko poslopje Tabora Cerovo, ki je ena največjih kulturnih znamenitosti v naši občini in tudi eden najpomembnejših kulturnozgodovinskih spomenikov v Sloveniji, ter predstavlja kmečko obrambno arhitekturo najvišjega nivoja. Gospodarsko poslopje Tabora Cerovo je bilo zgrajeno leta 1890 in je kot pomožni objekt oz. skedenj služil za spravilo pridelka. Dotrajane elemente so zamenjali in objekt vzpostavili v novo funkcijo. Med drugim so zaprti del v pritličju pregradili ter tam uredili informacijsko točko in javne sanitarije za potrebe obiskovalcev.

Izvajalec je bil podjetje Gib gradnje, pogodbena vrednost del pa je znašala cca. 115.539,36 evrov z ddv.

Občina Grosuplje