fbpx

Partnerski sestanek za pripravo projekta “SI-HR NARAVA”

V sredo, 30. avgusta 2017, je v sejni sobi Medobčinskega razvojnega centra občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Trebnje potekal sestanek za pripravo projekta “SI-HR NARAVA”. V projektu na slovenski strani sodelujeta Občina Rogaška Slatina in Zavod RS za varstvo narave, na hrvaški strani pa so partnerji Nacionalni park Risnjak, Grad Vrbovsko, Udruga Hyla, Krapinsko zagorska županija, vodilni partner projekta pa je Občina Grosuplje.

Pred pričetkom sestanka je v imenu Občine Grosuplje vse zbrane lepo pozdravil direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar. “Veseli smo, da ste danes tukaj. V povezovanju je moč, pa tudi rešitve. In verjamem, da bo projekt, ki ga skupaj snujemo, uspešen,” je še povedal ter vsem zaželel uspešno delo. Beseda je v nadaljevanju tekla o vlogi posameznega partnerja v omenjenem projektu, razpravljali pa so tudi že o možnih ukrepih v okviru projekta ter snovali nadaljnje aktivnosti.

Na čezmejnem območju Slovenije in Hrvaške, kot ga definira program čezmejnega sodelovanja Interreg V-A, najdemo največjo koncentracijo naravnih vrednot, zavarovanih območij in območij NATURA 2000 v Evropski uniji.

Za prebivalce tamkajšnjih območij omenjeno dejstvo predstavlja razvojno oviro, a je glede na svetovne trende razvoja, ki predpostavljajo trajnostne, sonaravne, pa tudi ciklične in eko&bio poslovne modele, tudi spregledana priložnost, da iz razvojne ovire preidemo k razmisleku o razvojnih priložnostih območja, ki torej temeljijo na biotski raznovrstnosti in ostalih naravnih danostih v povezavi s kulturno dediščino območja.

S projektom “SI-HR NARAVA” tako želijo prispevati k izboljšanju stanja izbranih habitatov živalskih in rastlinskih vrst, k okrepitvi zavedanja o pomembnosti biodiverzitete za deležnike v lokalnem okolju ter v sodelovanju z izobraževalnimi institucijami oblikovati izobraževalne in promocijske aktivnosti in omogočiti interaktivno učno izkušnjo za vse obiskovalce (za)varovanih območij.

V okviru omenjenega projekta se zato med drugim predvideva oblikovanje naravovarstvenih ukrepov za skupno upravljanje habitatnih tipov in vrst na čezmejnem območju, oblikovanje vsebin za dvig zavesti o pomenu ekosistemskih storitev, pa tudi ustanovitev “Naravovarstvenega centra Radensko polje” in “Naravovarstvenega centra Vonarsko jezero”.

Na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška se sicer lahko prijavijo projekti v vrednosti do 2.500.000 evrov, rok za oddajo pa je konec septembra letos.

C. Š.