fbpx

Podpisan nov projekt oskrbe s pitno vodo v Savinjski regiji

Foto: Pixabay

Minister za okolje Andrej Vizjak je podpisal operacijo v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske Kohezijske politike s ciljem večje zanesljivosti oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo v Savinjski regiji.

V operaciji sodeluje šest občin Spodnje Savinjske (Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec). Občina Žalec je vodilna občinska upravičenka in bo na današnji novinarski konferenci predstavila omenjeni projekt.

Ministrstvo za okolje in prostor predstavitvi dodaja pojasnilo, da je tako občinam v tem projektu kot ostalim upravičencem vedno nudil vso ustrezno in pravočasno podporo za učinkovito črpanje sredstev.

Predmet operacije je novogradnja in hidravlična izboljšava več kot 12 kilometrov vodovodnega sistema. V okviru projekta se bo 14.807 prebivalcem zagotovilo varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode, od tega bo na novo priključenih 136 prebivalcev. Vrednost investicije iz Odločitve o podpori, z dne 21. junija 2021, je 6.216.922 evrov (z DDV). Znesek sredstev evropske kohezijske politike je enak 3.032.409 evrov (Kohezijski sklad 2.577.548 evrov in sredstva državnega proračuna MOP 454.861 evrov). Projekt se je začel z načrtovanjem investicije v letu 2019, gradnja se je začela v letu 2021 in zaključek operacije je načrtovan v letu 2023.

Sara Kovač