fbpx

Policija januarja obravnavala 595 ilegalnih prehodov državne meje: 84,8 odstotka več kot lani!

Slika je simbolična (foto: EPA)

Policisti so v januarju obravnavali 595 ilegalnih prehodov državne meje, kar je za 84,8 odstotka več kot v januarju lani. Najpogosteje so obravnavali državljane Maroka, Afganistana in Egipta, od tega 30 odstotkov Maročanov. Namero zaprositi za mednarodno zaščito je izrazilo 257 migrantov, med njimi največ državljanov Maroka.

Policija ugotavlja, da je trend števila ilegalnih prehodov meje v zadnjem obdobju še vedno v sezonskem upadu, a gre za večje izhodiščno število kot lani. Tako pričakujejo nagel porast števila ilegalnih prehodov v prihodnjih nekaj mesecih.

Struktura ilegalnih migrantov po državljanstvu se sicer spreminja iz meseca v mesec, opazno je predvsem povečanje števila državljanov Maroka in opazen pojav državljanov Egipta, navaja policija.

Število ilegalnih migrantov, ki zaprosijo za azil, narašča
Povečuje se tudi število ilegalnih migrantov, ki izrazijo namero podaje prošnje za mednarodno zaščito. Število namer se je v primerjavi z lanskim januarjem povečalo za 48,6 odstotka. Po nastanitvi v azilnih kapacitetah pa pogosto nadaljujejo pot v svoje dejanske ciljne države. Med njimi je tokrat največ državljanov Maroka. STA objavlja tabele s podatki o številu nezakonitih prehodov v januarju letos glede na državljanstvo, po policijskih upravah in o številu oseb, ki so jih tuji varnostni organi vrnili slovenskim oz. slovenski organi tujim. Prav tako so objavljene tabele o številu prošenj za mednarodno zaščito in številu odobrenih prošenj ter številu prosilcev in njihovi nastanitvi 17. februarja.

Število nezakonitih prehodov meje v januarju 2020 glede na državljanstvo

državljanstvo   število prehodov
-----------------------------------
Maroko         176
Afganistan       95
Egipt          50
Irak          47
Pakistan        45
Hrvaška         36
Alžirija        27
Kosovo         17
Iran          15
Sirija         15
ostali         72
-----------------------------------
skupaj         595

Število obravnavanih nezakonitih prehodov meje januarju 2020 po policijskih upravah

PU          število prehodov
--------------------------------------
Novo mesto         239
Koper           160
Ljubljana         102
Maribor           54
Murska Sobota        30
Celje            9
Kranj            1
Nova Gorica         0

Število oseb, vrnjenih slovenskim policistom in vrnjenih tujim varnostnim organom

          vrnjeni         vrnjeni
država    slovenskim policistom  tujim varnostnim organom
---------------------------------------------------------------
Italija        3             3
Avstrija       6             1
Hrvaška        1            362
Madžarska       2             0
letališče      30             1
---------------------------------------------------------------
skupaj

Slovenski policisti so na podlagi mednarodnih sporazumov tujim varnostnim organom vrnili 367 tujcev, od tega največ na meji s Hrvaško, in sicer 362. Na tej meji je bilo največ (92) vrnjenih državljanov Maroka.

Število prošenj za mednarodno zaščito in njihov status januarju 2020

status                 število
---------------------------------------------------
skupaj vlog                235
zahteva za ponovni postopek         8
ponovni postopek              2
rešene zadeve               239
priznan status               12
zavrnjene prošnje             25
ustavitev postopka            180
zavržene prošnje              23
preselitev                 0
relokacija                 0

Število prosilcev za mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 17. 2. 2020

nastanitev         število
------------------------------------
azilni dom          149
Kotnikova ulica, Ljubljana   63
Logatec            23
razseljeni           33
ostalo             24
------------------------------------
skupaj            292

Število oseb s priznano mednarodno zaščito in njihova nastanitev na dan 17. 2. 2020

nastanitev           število
----------------------------------------
integracijska hiša Ljubljana    2
integracijska hiša Maribor     30
stanovanja, ki jih določi vlada   8
azilni dom             2
Kotnikova ulica, Ljubljana     6
Logatec               0
dijaški domovi           11
zasebna nastanitev        546
tujina              128
----------------------------------------
skupaj              733

Vir: policija, MNZ, urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov

STA