fbpx

Polni priključek Šmarje – Sap počasi že dobiva svojo končno podobo

Z deli za izgradnjo polnega priključka Šmarje – Sap je izvajalec del podjetje CGP, d. d., pričel julija lani. Dela vse od takrat intenzivno potekajo, do manjše prekinitve zaradi zimskih razmer je prišlo le konec meseca januarja in v začetku meseca februarja.

Dela na rekonstrukciji Ljubljanske ceste so tako od krožnega križišča do navezave v smeri proti Grosuplju, vključno z železniškim nadvozom, zaključena. Izvaja pa se še rekonstrukcija Ljubljanske ceste od krožnega križišča do navezave v smeri Škofljica. Urejena bo tudi komunalna infrastruktura, zgrajena pa bosta pločnik in novo avtobusno postajališče.

Na območju obeh novih krožišč, novega izvoznega avtocestnega kraka in obstoječe glavne ceste, ki se priključuje na avtocesto, torej na desni strani avtoceste v smeri proti Novemu mestu, so nasipi vključno z robniki in ostalimi ureditvami pretežno zaključeni. Ob izvoznem kraku iz smeri Ljubljana je protihrupna ograja v večini že prestavljena, v naslednjih tednih bodo intenzivno izvajali dela na rušenju voziščne konstrukcije obstoječega odstavnega pasu ter pri razširitvi odstavnega pasu v zaviralni pas.

Tudi na levi strani avtoceste, gledano v smeri proti Novemu mestu, sta protihrupni ograji že zaključeni, zaključujejo se tudi dela na pospeševalnem pasu oz. uvoznem kraku proti Ljubljani. V naslednjih tednih bo zaključena rekonstrukcija obstoječega odstavnega pasu na tem delu.

Prav tako se intenzivno izvajajo dela na cesti med novim krožnim križiščem na Ljubljanski cesti in križiščem pred naseljem Veliki Vrh na drugi strani avtoceste. Izvajalec je že začel z rekonstrukcijo obstoječega nadvoza nad avtocesto, rušitvijo obstoječega nadvoza nad obstoječimi priključnimi kraki za dolenjsko smer ter z izgradnjo novega nadvoza. Zaključena je tudi izdelava in zacevitev vrtine za odvodnjavanje meteornih voda s ponikovalnega polja na drugo stran hriba. V izvajanju je še vtočni in iztočni objekt. Po izgradnji nadvozov bo septembra sledilo intenzivno zaključevanje na vseh segmentih, in sicer izdelava obrabne plati asfalta na vseh cestah ter izvedba prometne signalizacije.

C. Š.