fbpx

Pregled ukrepov po občinah za blažitev posledic koronavirusa

Slovenske občine. (Foto: Arhiv Nova24TV)

Občine sprejemajo nekatere ukrepe za blažitev posledic novega koronavirusa. V nadaljevanju objavljamo ukrepe po nekaterih občinah; na vrhu so mestne občine po velikosti, sledijo občine po abecedi. STA bo dnevno objavljala posodobljen seznam z ukrepi občin.

LJUBLJANA

Zbirni center Barje je ponovno odprl svoja vrata. Odpadke iz gospodinjstev sprejemajo ob delovnikih in sobotah med 14. in 20. uro. Uporabniki morajo nositi svoje zaščitne maske in rokavice ter vzdrževati predpisano varnostno razdaljo. Za zeleni odrez in kosovne odpadke so vzpostavili dodaten prostor.

Vrata so odprli tudi primestni zbirni centri, in sicer po dosedanjem običajnem urniku. Tudi v teh zbirnih centrih velja poseben režim, med drugim je vstop omogočen največ dvema voziloma hkrati. Zbirni center Povšetova za zdaj ostaja zaprt.

Mestna občina Ljubljana je najemnike gostinskih vrtov in prostorov v njeni lasti, ki so bili zaradi vladne uredbe primorani te prostore zapreti, oprostila plačila najemnine za obdobje od 15. marca do 30. aprila.

Da bi kljub ukinitvi javnega prometa olajšali prihod v službo vsem tistim, katerih delo je pomembno za obvladovanje epidemije, so že 15. marca ukinili plačljivost parkirišč (parkomati, zapornice) v občinski lasti, razen v garažnih hišah. Brezplačna so tudi parkirišča Slovenskih železnic na Masarykovi, Vilharjevi in Tivolski cesti.

Prodajalci v živilskih delih ljubljanskih tržnic so oproščeni plačila najemnine za marec in april.

Za varnost in zaščito mesta in prebivalcev so v mestnem redarstvu uvedli nočno službo.

Javni zavod Ljubljanski grad je zaposlenim v UKC Ljubljana v brezplačno uporabo predal prostore v Hostlu Celica.

Javni zavod Šport Ljubljana je vladi za morebitne potrebe za karanteno državljanov, ki se v domovino vračajo iz tujine, v brezplačno uporabo ponudil Šport hotel v Gimnastičnem centru Ljubljana.

Brezdomcem so začasno omogočili uporabo stavbe na Rimski cesti 3, v katero so namestili 20 zložljivih postelj z odejami in rjuhami ter zagotovili brezplačno vodo, elektriko in ogrevanje. Prostor so brezplačno predali v upravljanje društvu Kralji ulice, ki je dolžno poskrbeti za red, razkuževanje in čistočo. Brezdomcem so na voljo tudi sanitarije s tušem in pralnico v Društvu prostovoljcev Vincencijeve dobrote, v MOL pa so društvu zagotovili vso potrebno zaščitno opremo, razkužila in druga čistila ter milo in toaletni papir.

MARIBOR

Tržnice prehajajo s petkom na podaljšan delovni čas, le tržnica integrirane pridelave sadja in zelenjave na Trgu svobode ostaja do nadaljnjega še zaprta. Tržnici Vodnikov trg in Tabor bosta odprti vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 13. uro, tržnici Pobrežje in Tezno bosta odprti vsak dan od ponedeljka do sobote med 8. in 12. uro, tržnica Kidričev trg pa bo odprta od torka do sobote med 8. in 12. uro.

V ponedeljek, 20. aprila, bodo za obiskovalce znova odprli mariborsko zavetišče za zapuščene živali. Ob tem bo potrebno spoštovati varnostne ukrepe za varovanje zdravja obiskovalcev, sprehajalcev in zaposlenih. Sprehajalci psov naj svoj nameravan sprehod s psom predhodno najavijo na [email protected] ali na 02 480 16 60. Uradne ure v zavetišču bodo po rednem urniku, prav tako sprehajanje psov in ogled živali, razen v soboto, ko sprehajanj psov in ogleda živali ne bo.

Mestna občina Maribor podaljšuje rok za predložitev vlog v javnem razpisu za sofinanciranje obnove nepremične kulturne dediščine v mestni občini do 8. maja.

Mestna občina Maribor bo na področjih, kjer državna pomoč ni zagotovljena ali zadostna, zagotovila dodatno pomoč za ublažitev posledic epidemije. S sprejetjem odloka o ukrepih za blaženje posledic nalezljive bolezni covid-19 se uporabnike parkirnih mest v občinski lasti oprosti plačila parkirnin za čas trajanja epidemije.

Odlok ureja tudi oprostitev plačil najemnin poslovnih prostorov v občinski lasti in plačil nadomestil za uporabo javnih površin (gostinskih vrtov) za tiste najemnike oz. uporabnike, ki jih je prizadel vladni odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom. Predstavlja tudi pravno podlago za izplačilo finančne pomoči javnemu zavodu Športni objekti Maribor iz občinskega proračuna.

Občina bo nadaljevala z javnim razpisom za sofinanciranje programov in dodelitev oziroma sofinanciranje uporabe prostora programov letnega programa športa za leto 2020, ki je bil zaradi izbruha epidemije začasno ustavljen. Cilj je, da so sredstva iz razpisa, ki jih društva nujno potrebujejo, dodeljena čim prej.

Mestna občina bo izkoristila zakonsko možnost za odlog posredovanja podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Finančni upravi RS podatkov za odmero nadomestila ne bo posredovala do 31. marca, pač pa šele 30. junija.

Za zaposlene v UKC Maribor in Zdravstvenem domu Mariboru so zagotovili večje število parkirnih mest (v bližini kliničnega centra in zdravstvenega doma v Sodni ulici).

Ponovno so odprti zbirni centri v vseh občinah, v katerih izvajajo javno službo ravnanja z odpadki. Obratujejo v skladu z rednim letnim delovnim časom, kar za oba mariborska zbirna centra na Lahovi ulici na Teznu in Plinarniški ulici v Melju pomeni vsak delovnik med 7. in 19. uro, ob sobotah pa med 8. in 15. uro.

Začeli so tudi zbirati naročila za prevzem in odvoz kosovnih odpadkov s strani gospodinjstev. V večstanovanjskih stavbah odvoze naročajo upravniki, ki tudi obvestijo etažne lastnike o dogovorjenem datumu odvoza. Individualna gospodinjstva odvoz naročijo na telefonski številki 02 620 58 75 ali na elektronskem naslovu [email protected].

KRANJ

Mestna občina Kranj je na prošnjo ravnateljev kranjskih šol, da se učencem in dijakom, ki imajo omejene možnosti za učenje na daljavo, omogoči brezplačen dostop do interneta, iz dveh na šest ur podaljšala dostop do odprtega in brezplačnega spletnega omrežja Wi-Fi KRANJOpen, kjer je to na voljo.

Vsa parkirišča, ki so v lasti Mestne občine Kranj in v upravljanju Komunale Kranj, so do nadaljnjega brezplačna. Zapornice so dvignjene in programi v parkomatih prilagojeni.

CELJE

Mestna občina Celje je že sprejela vrsto ukrepov, ki se nanašajo na vse vidike družbenega življenja. Nabor ukrepov sproti širijo in prilagajajo razmeram (zbrani so na https://moc.celje.si/.). Poleg tega bodo okrepili subvencije, ki jih preko javnega razpisa namenjajo za pomoč gospodarstvu in z nediskriminatornimi ukrepi pomagali vsem, ki bodo pomoči potrebni.

Do nadaljnjega so javna parkirišča Mestne občine Celje za občane brezplačna.

KOPER

Do nadaljnjega so prekinjeni vsi roki za opravljanje procesnih dejanj strank, ponovno bodo začeli teči po preklicu posebnih ukrepov. Izjema so nujne zadeve oziroma postopki, pri katerih so od odločitve odvisni zavarovanje življenja in zdravja ljudi, javni red in mir, javna varnost, premoženje večje vrednosti, preživljanje oseb ali drugi nujni ukrepi za izvajanje oblasti, ki so nujni za doseg namena zakona. Do preklica ukrepov so prekinjeni tudi roki za izdajo odločb, izjema so nujni postopki, o katerih bodo stranke pravočasno obveščene s pozivom na dopolnitev. Oddaja dokumentacije tudi v času izrednih razmer poteka nemoteno po navadni ali elektronski pošti, osebna vročitev ni možna. Materialne pravice, ki se bodo iztekle v času trajanja posebnih ukrepov, bo mogoče uveljavljati v osmih dneh po prenehanju ukrepov. Do takrat se morebitna obstoječa pravica po zakonu podaljša.

Marjetica Koper bo v času izrednih razmer vse gospodarske subjekte, ki zaradi vladnega odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga ter storitev potrošnikom v Sloveniji ne morejo izvajati svoje dejavnosti, oprostila plačila storitve odvoza komunalnih odpadkov. Zahtevo za oprostitev plačila naj podajo na [email protected].

V Rižanskem vodovodu Koper bodo nove cene storitev javne službe oskrbe s pitno vodo za občine Piran, Izola, Ankaran in Mestno občino Koper (https://ekopercapodistria.si/obvestila/z-marcem-nove-cene-storitev-rizanskega-vodovoda-koper/) začele veljati s trimesečnim zamikom, predvidoma 1. junija.

V podjetjih Marjetica Koper in Rižanski vodovod Koper bodo uporabnikom storitev do nadaljnjega omogočili plačevanje obveznosti z nekajmesečnim zamikom. V mislih imajo predvsem starejšo populacijo, ki ni vešča spletnega bančništva in račune plačuje na banki oziroma pošti.

Do 30. aprila bodo plačila stroškov najemnine oproščena vsa društva in drugi najemniki poslovnih prostorov v koprski občini, za katere velja prepoved neposrednega ponujanja in prodajanja blaga ter storitev, medtem ko bodo uporabniki javnih površin v koprski občini plačila občinske takse oproščeni za celotno obdobje ob 15. marca do 30. maja.

Poleg tega bo občina vsem fizičnim osebam, lastnikom nepremičnin na območju Mestne občine Koper, zagotovila trimesečni zamik plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in delni prenos zapadlosti plačila teh obveznosti v leto 2021.

Imetniki dovolilnic za parkiranje v starem mestnem jedru Kopra, katerih veljavnost je potekla v teh dneh, bodo kljub temu imeli možnost parkiranja vozil, veljavnost dovolilnice pa bodo podaljšali, ko se razmere umirijo. Pogoji za parkiranje ostajajo enaki.

Mestna občina Koper bo določenim aktualnim razpisom oziroma javnim objavam rok za prijavo podaljšala do 24. aprila. Prestavljena je tudi javna dražba nepremičnin.

NOVO MESTO

Mestna občina Novo mesto v obdobju epidemije ne bo zaračunavala najemnin za prostore, zemljišča in terase najemnikom, ki skladno z ukrepi vlade v tem času ne smejo poslovati. V času epidemije bodo omogočali tudi odlog izstavitve odločb za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, še naprej pa bodo brezplačna tudi vsa javna občinska parkirišča.

VELENJE

Občane Mestne občine Velenje pozivajo, da v primeru zmanjšanja dohodkov gospodinjstva oddajo vlogo za subvencijo najemnine na Center za socialno delo Velenje. Mestna občina Velenje bo v primeru pozitivne odločbe izplačala subvencijo neprofitne oz. tržne najemnine. Informacije o dokumentaciji za oddajo vloge lahko dobijo na Centru za socialno delo Velenje na telefonski številki 03 898 4501 ali preko elektronske pošte [email protected]. Vloge sprejemajo po elektronski pošti, v predalčniku pred vhodom v njihovo stavbo, ali po navadni pošti na naslov Prešernova cesta 10.

Do preklica je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjih parkiriščih v modrih conah in v garažnih hišah, razen v garažni hiši Gorica, kjer velja obstoječa ureditev parkiranja.

Svet Mestne občine Velenje je potrdil predlog sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v občinski lasti, ki se uporablja za mala in mikro podjetja ter samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost. S sklepom se najemnike občinskih poslovnih prostorov, najemnike zemljišč in gostinskih teras v občinski lasti in imetnike stavbne pravice, podeljene s strani občine, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom, za čas od 16. marca do prenehanja te prepovedi, oprosti plačila najemnin. Uporabnike javnih površin v občini se oprosti plačila občinske takse za uporabo javnih površin.

Mestna občina Velenje poziva tudi lastnike poslovnih prostorov, da podjetnikom in obrtnikom zaradi izrednih razmer oprostijo plačilo najemnine oz. jo sorazmerno znižajo.

Obe javni zbiranji ponudb za oddajo zemljišča in lesenih hišk sta podaljšani do 30. aprila.

Zbirni center Velenje je za fizične osebe do nadaljnjega odprt ob ponedeljkih, sredah in petkih od 8. do 11. ure. Uporabniki morajo nositi svojo zaščitno opremo, vstop pa je možen z osebnim dokumentom in položnico PUP-Saubermacher.

NOVA GORICA

Do preklica so vsa parkirišča v lasti Mestne občine Nova Gorica brezplačna. To velja za vsa parkirišča in parkirna mesta, za katera parkirnino se plačuje na parkomatih.

Brezdomci in uporabniki prepovedanih drog so v Novi Gorici deležni dnevnega toplega obroka ter uporabe prenočišč. V bližini dnevnega centra za brezdomce in uporabnike prepovedanih drog sta postavljena dva bivalnika za prenočitev. V sodelovanju z osebjem Šenta bo poskrbljeno, da bodo imeli dnevni dostop do sanitarij in tuša ob vnaprej določenih terminih, individualno po dogovoru. Vsak dan jim bo na to lokacijo dostavljen topli obrok.

ANKARAN

Do konca poslovnega leta 2020 je občina v celoti oprostila plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč Ortopedsko bolnišnico Valdoltra ter Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič.

Parkiranje na javnih parkiriščih je do nadaljnjega brezplačno.

BOHINJ

Parkirne kartice, veljavne do 31. marca, se avtomatično podaljšajo do 5. maja. V tem času pozivajo vse, ki imajo to možnost, da podaljšanje parkirnih kartic opravijo preko spleta na povezavi https://obcina.bohinj.si/podatkiobrazca/3261 (občani) oziroma https://obcina.bohinj.si/podatkiobrazca/3262 (lastniki počitniških hiš).

IG

Dostop do izletniških točk (Iški vintgar, Krim, dolina Drage, Kurešček, Mokrc, deli Ljubljanskega barja) je omenjen, tam so zaprta tudi vsa parkirišča.

IVANČNA GORICA

Na območju občine Ivančna Gorica se prepoveduje ves promet po lokalnih cestah do javnih površin in javnih krajev – turističnih točk in do lokacij množičnega zbiranja: do Polževega, Obolnega in Pristave nad Stično, Leskovške planote, slapov Kosce, izvira reke Krke in Krške jame, Lavričeve koče ter Vzgojno-izobraževalnega centra Ivančna Gorica.

IZOLA

Do nadaljnjega je brezplačno parkiranje na parkirišču Argo, na parkirišču pri Ladjedelnici, na parkirišču na Tomažičevi ulici in na občinskih parkiriščih v okolici zdravstvenega doma.

JESENICE

Najemniki poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in v njih izvajajo tržno dejavnost, za katero velja omenjeni odlok, so od 16. marca do preklica oproščeni plačila najemnine. Hkrati bodo plačila najemnine oproščena tudi društva, ki imajo za potrebe izvajanja svoje dejavnosti najete prostore v lasti občine.

Občina Jesenice bo za premostitev morebitne finančne stiske občanov ter morebitnih likvidnostnih težav podjetij, ki bi nastale kot posledica koronavirusa, odložila izdajo odločb o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Lastniki nepremičnin bodo tako odločbo prejeli šele v drugi polovici leta, s tem pa bo za več mesecev odloženo tudi plačilo tega stroška.

KAMNIK

Občina Kamnik se je skupaj z Občinskim štabom Civilne zaščite in Območnim združenjem Rdečega križa Kamnik odločila za odprtje posebnega računa za zbiranje donacij, katerih namen je blažitev posledic epidemije koronavirusa in pomoči potrebnim. Sredstva se lahko donira na transakcijski račun Območnega združenja Rdečega križa Kamnik, Ljubljanska cesta 1, in sicer na številko TRR: SI56 0231 2001 1158 889 ter z obveznim pripisom namena: KORONAVIRUS 2020.

Občane pozivajo, naj se izogibajo obiskovanju in predvsem zadrževanju na cilju priljubljenih izletniških točk, kot so Stari grad, Špica, Sveti Primož nad Kamnikom, Gora na Svetem Miklavžu, Mali grad, območje izvira Kamniške Bistrice in območje zunanjega Muzeja Zaprice.

Šutna je odprta za promet zaradi možnosti čim bližjega dostopa do mestne lekarne na Šutni. Parkirišča v lasti občine so do nadaljnjega brezplačna.

KOČEVJE

Občina Kočevje je sprejela sklep o odlogu plačila najemnin za poslovne prostore, ki so v lasti občine.

MEDVODE

Ponovno sta odprta Tržnica Medvode in Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Medvode. Tržnica Medvode je odprta vsako sredo, med 8. in 12. uro, ter vsako soboto, med 7. in 12. uro. V zbirnem centru odpadke zbirajo po običajnem urniku, torej vsako sredo od 14. do 17. ure in v soboto od 8. do 12. ure.

Zaradi zaostrenih omejitev gibanja, ki jih je uveljavila vlada in omejujejo gibanje državljanov le na območje matične občine, ter glede na zelo dosledno upoštevanje te omejitve v preteklih dneh, so v torek odstranili vse cestne zapore, razen dveh zapor na območju naselja Zbilje, ki zaenkrat ostajata.

MIREN-KOSTANJEVICA

Občina je sprejela sklep o oprostitvi plačila vrtcev na območju občine v času njihovega zaprtja ter oprostitvi plačila najemnin za poslovne prostore v njeni lasti za tiste najemnike, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev na podlagi državnega odloka.

PIRAN

Občinski svet Občine Piran je potrdil nabor interventnih ukrepov v zvezi z zmanjševanjem posledic epidemije, med drugim:
– izvrševanje sprejetega proračuna Občine Piran za leto 2020 se zadrži za 45 dni;
– aktualnim razpisom in pozivom, ki se iztečejo do 3. aprila, se rok za prijavo podaljša do 24. aprila;
– uporabnike javnih površin na območju občine se oprosti plačila občinske takse za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti občine, se oprosti plačila najemnine za obdobje od 16. marca do izteka veljavnosti vladnih ukrepov za preprečevanje epidemije;
– Občina Piran bo Finančni upravi RS posredovala podatke za odmero NUSZ za fizične in pravne osebe za leto 2020 do 30. junija, kar bo omogočilo zamik plačila NUSZ.
– občinski svet je potrdil tudi odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, ki omogoča, da se sredstva proračunske rezerve Občine Piran namenijo do višine 300.000 evrov za financiranje izdatkov zaradi zagotavljanja preventivnih ukrepov in odprave posledic epidemije nalezljive bolezni na območju piranske občine.

Javno podjetje Okolje Piran ne bo zaračunavalo storitev ravnanja z odpadki podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki so morali prenehati z obratovanjem na podlagi vladnega odloka od dne 16. marca do preklica. Vsa podjetja in samostojne podjetnike, ki so zaradi uredbe morali prenehati z obratovanjem, pozivajo, da jih o tem obvestijo na elektronski naslov [email protected]. V primeru napak pri izstavljanju računov, bo na podlagi pisnega obvestila možen tudi popravek za nazaj.

Brezplačna so vsa javna parkirišča na območju občine in v garažni hiši Arze. V piranskem mestnem jedru je brezplačno dvourno parkiranje za prostovoljce, obiskovalce in oskrbovalce starejših občanov. Zaposlenim v jedru je omogočeno brezplačno parkiranje na zunanjem parkirišču ob garažni hiši Arze in v sami garažni hiši s posebno dovolilnico. Za pridobitev dovolilnice sprejemajo vloge vsak delovnik med 8. in 15. uro na elektronski naslov [email protected] ali preko telefonske številke 05 61 750 49.

Zbirni center Dragonja, ki v času epidemije obratuje vsak delovnik med 6. in 14. uro, zagotavlja prevzem odpadkov iz gospodinjstev po predhodni najavi in z upoštevanjem preventivnih higienskih ukrepov. Uporabniki lahko zeleni rez, kosovne in druge odpadke pripeljejo v zbirni center po predhodni napovedi na telefonsko številko 041 818 743, od ponedeljka do petka, med 6. in 14. uro. Za vstop je obvezna uporaba zaščitne maske, rokavice in razkužilo pa so strankam na voljo pred vhodom.

Na deponijo je dovoljeno vstopati le posamično, nujno pa je tudi upoštevanje varne razdalje najmanj dveh metrov do drugih oseb zaradi preprečevanja širjenja okužbe in ohranjanja zdravja zaposlenih.

POSTOJNA

Na javnih parkirnih površinah (modra cona) v lasti ali upravljanju Občine Postojna je do preklica dovoljeno časovno neomejeno parkiranje brez plačila parkirnine.

TRBOVLJE

Najemnikom poslovnih prostorov, ki so v lasti občine in za katere velja odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, bodo zaradi izrednih razmer odpisali plačilo najemnine za obdobje od 16. marca do 30. aprila.

Roki za plačilo nadomestila za uporabno stavbnega zemljišča se prestavijo na 30. junij.

Občina je do 15. aprila podaljšala roke odprtih javnih pozivov, razpisov in namer.

ŽIROVNICA

Občani, ki so se odločili za obročno odplačevanje komunalnega prispevka za naknadno opremljanje zemljišč s kanalizacijo po tem, ko je bila zgrajena kanalizacija v posamični vasi, po pošti ne bodo dobili položnic. V zvezi s tem ne bodo tekle nobene obresti. Pogodbe, ki so sklenjene, se avtomatično podaljšajo do nadaljnjega.