fbpx

Prenovljena Taborska cesta v Grosupljem opremljena tudi že z obojestranskim pločnikom in kolesarskim pasom

Taborska cesta v Grosupljem je v dolžini 560 m, vse od krožišča pri občini do nadvoza pri nekdanjem Motvozu, lepo prenovljena in že opremljena tudi z obojestranskim pločnikom in kolesarskim pasom.

Dela so ves mesec junij in julij intenzivno potekala. Obnovilo se je del kanalizacijskih vodov, elektro povezav, cesta je dobila novo asfaltno prevleko, dopolnilo in posodobilo se je tudi cestno razsvetljavo. Celovita rekonstrukcija ceste je vključevala tudi ureditev obojestranskega pločnika in kolesarskega pasu.

V prvih dneh meseca avgusta je sledilo še risanje horizontalnih oznak, postavitev prometne signalizacije ter izvedba ostalih zaključnih del. V petek, 7. avgusta 2020, pa so se po lepo prenovljeni cesti v Grosupljem že lahko zapeljali, tudi s kolesom, ali se sprehodili po novem pločniku.

Prenovljena cesta v Grosupljem s svojim lepo urejenim mestnim videzom že nakazuje bodočo podobo ureditve našega mestnega jedra, ko bo Kolodvorska cesta kot peš cona povezovala trga pred avtobusno in železniško postajo na eni strani ter knjižnico na drugi strani. Vrednost del je znašala 403.744,76 evrov z ddv, ureditev površin za pešce in kolesarje v višini 142.243,86 evrov je sofinancirana tudi iz Kohezijskega sklada.

Jana Roštan, Občina Grosuplje