fbpx

Pričel se je Teden gozda 2022, ki je posvečen negi gozda

Foto: arhiv Nova24TV

Teden gozdov, ki v letošnjem letu poteka od 23. do 29. maja, je vsakoletna prireditev, ki konec meseca maja poveže vse inštitucije, ki skrbijo za slovenski gozd in širši družbi predstavi pomen gozda in gozdarstva za njeno blaginjo. Geslo Tedna gozdov 2022 je “Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi”, kar je tudi letošnja osrednja tema.

Teden gozdov se letos osredotoča na nego gozda, ki je glavno orodje za usmerjanje razvoja gozdov in temelj skrbnega gospodarjenja z gozdom. Negovani gozdovi so predvsem delo skrbnega lastnika gozda in strokovnega gozdarja. Sodobna nega gozda upošteva klasična načela nege gozda, usmerja pa v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju.

Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi
Slovenski gozdovi se bodo soočili z velikimi izzivi, ki so posledica vse večjih potreb družbe po materialnih in nematerialnih dobrinah iz gozda, pri čemer pa so podnebne spremembe vedno večje motnje. Ob podnebnih spremembah je ključni odziv gozdarstva predvsem prilagajanje gospodarjenja z gozdovi, katerih namen je zmanjšati negativne posledice podnebnih sprememb na gozd in zagotoviti uresničevanje vseh funkcij gozdov tudi v prihodnosti.

Foto: zajem zaslona

Izrazite podnebne in družbene spremembe pomembno vplivajo na načrtovanje in izvajanje nege gozda, s katero se oblikuje prihodnost gozdov. Sodobna nega gozda ob upoštevanju klasičnih načel nege gozda tako usmerja v racionalizacijo ukrepov, prepušča del gozdnih sestojev naravni samodejnosti in se tesno prilagaja naravnim in družbenim razmeram ter ciljem gospodarjenja z gozdovi v podnebno nestabilnem okolju. Pravilna in pravočasna izvedba ukrepov nege ugodno vpliva na vse funkcije gozdov. Z vzgojo kakovostnih in zdravih dreves tako krepimo funkcije gozdov, celotni družbi zagotavljamo gozdne proizvode, lastnikom gozdov pa zagotavljamo prihodek.

V sklopu Tedna Gozdov bodo potekale različne prireditve
Osrednja prireditev Tedna gozdov 2022 bo potekala v torek, 24. 5. 2022, pri Hiši na Magolniku.Na prireditvi se bodo zbrali predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij, lastniki gozdov, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, predstavniki lokalne skupnost in drugi. Ob skupnem načrtovanju in izvedbi ukrepov nege gozda bodo spoznavali odločitve, s katerimi se pri usmerjanju razvoja gozdov soočajo gozdarji.

  • torek, 24. 5. – osrednji dogodek – »Nega gozda: danes za jutri, za naravo in ljudi« (Hiša na Magolniku), kjer se bodo zbrali predstavniki gozdarskih in okoljskih institucij, lastniki gozdov, naravovarstveniki in okoljevarstveniki, predstavniki lokalne skupnost in drugi. Ob skupnem načrtovanju in izvedbi ukrepov nege gozda bodo spoznavali odločitve, s katerimi se pri usmerjanju razvoja gozdov soočajo gozdarji;
  • sreda, 25. 5. 2022 – Znanstveno srečanje Gozd in les: Gozd in les v času in prostoru, (Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana);
  • četrtek, 26. 5. 2022 – Dan odprtih vrat Gozdarskega inštituta Slovenije in Centralne enote Zavoda za gozdove Slovenije (Večna pot 2, Ljubljana);
  • petek, 27. 5. 2022 – Klepet na naj poti (Logarska dolina);
  • sobota, 28. 5. 2022 – zaključek Tedna gozdov (Lisca).

Slovenija je dežela gozdov
Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo 58,2 odstotkov naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mestu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Slovenija spada med najbolj gozdnate države v Evropi. 1.180.281 hektarjev gozdov pokriva več kot polovico površine države, ob tem pa imamo še 14.367 ha drugih gozdnih zemljišč (rušje, površine pod daljnovodi, gozdne ceste). Pretežni del slovenskih gozdov je v območju bukovih, jelovo-bukovih in bukovo-hrastovih gozdov (70 odstotkov), ki imajo razmeroma veliko proizvodno sposobnost.

Ana Hribar