Proaktivno reševanje romske problematike

Romska družina Strojan. Fotografija je simbolična. (Foto: STA)

Župani občin Črnomelj, Grosuplje, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Semič, Šentjernej, Škocjan in Trebnje so se podpisali pod pismo, ki so ga naslovili na predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo.

V njem opozarjajo na romsko problematiko, povezano z nasilništvom in kriminalno dejavnostjo. Celo več, zapisali so, da gredo zadeve tako daleč, da so razmere v njihovih lokalnih skupnostih nevzdržne in da je pod vprašanjem tudi vzdrževanje reda.

Ne gre za stereotipe
Ključne težave po opozorilih županov so: neurejene zemljiško-pravne zadeve, dolgovi do javnih podjetij, neobiskovanje pouka in posledično slaba izobrazbena struktura tudi mlajših generacij, dolgotrajna in sistemska brezposelnost, kriminal in neučinkovitost kaznovalnega sistema … Brezposelne osebe, ki dobivajo socialno podporo, so brez premoženja in brez obdavčljivih prihodkov, se ukvarjajo s sumljivimi posli in ogrožajo varnost – na žalost ne gre samo za stereotipno predstavo o Romih, ampak za realnost občin jugovzhodne Slovenije. Problemi so kompleksni in večplastni. Prav neukrepanje in celo toleriranje kaznivih dejanj (manjša od njih kar legalizirajo) pa naj bi pripomoglo še k stopnjevanju nestrpnosti med romskim in neromskim prebivalstvom, lahko pa bi pripomoglo tudi k povečanju nasilja. Napovedujejo, da kolikor ne bodo ukrepali, se bo to v naslednjih desetletjih pokazalo na poslabšanju ekonomske, socialne in demografske slike občin jugovzhodne Slovenije.

Lokalne skupnosti in kakovost bivanja v njih so s tem na veliki preizkušnji. Občine si namreč že tako prizadevajo, da bi zmanjšale odseljevanje in pridobile razvojne projekte v delu Slovenije, ki je bil že tako dolgo časa zapostavljen.

Do zdaj neslišani
Župani so izpostavili, da potrebujejo zakonske okvirje in prilagoditve, s katerimi bodo lahko skupaj s policijo vzdrževali red v občinah. Državo opozarjajo, da samo represivni ukrepi ne bodo dovolj, zato pozivajo k sistemskim rešitvam pri stanovanjski politiki, urejanju infrastrukture v obstoječih romskih naseljih in na šolskem področju. Župani menijo, da je osnova izboljšanje izobrazbene infrastrukture, brez katere pozitivnih sprememb na drugih področjih ni pričakovati. Potreben je celovit pristop in sodelovanje ministrstva za notranje zadeve, tožilstva, sodstva, inšpekcijskih služb, centrov za socialno delo in zavoda za zaposlovanje. Zavzemajo se, da bi natančnejše opredelitve reševanja problematike prinesla strategija.

O vseh težavah z romsko skupnostjo so pisali tudi nekdanjemu predsedniku vlade Marjanu Šarcu, vendar se na njihove pozive ni odzval. Zdajšnji premier Janez Janša pa je takoj ukrepal in župani so se na temo romske problematike že pred tedni sešli tako z ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janezom Ciglerjem Kraljem kot z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsom. 20. junija je Novo mesto in župana Gregorja Macedonija najprej obiskal Cigler Kralj, ki je napovedal, da bodo spremenili sistem socialnih pomoči, ki bo zdrave in za delo sposobne spodbujal k zaposlitvi, s tem pa tudi k bolj urejenemu življenju. Župan Macedoni je potrdil, da so pri Romih visoka stopnja brezposelnosti in slabi rezultati pri zaključevanju osnovnošolske izobrazbe. “Ministra smo seznanili, da ne govorimo o Romih v celotni državi, temveč o problemu romske skupnosti v jugovzhodni regiji. Minister se je srečal z Romom v naselju Žabjek, ki je edini med sedemsto prebivalci zaposlen. Vemo, da 99 odstotkov Romov ne konča osnovne šole in da 99 odstotkov Romov ni zaposlenih, kar pomeni, da zastavljene državne politike na področju zaposlovanja in delovne zakonodaje v tem segmentu ne delujejo, zato je treba iskati dejanske rešitve,” je poudaril novomeški župan Gregor Macedoni.

Tri dni kasneje se je novomeški župan skupaj z županom občine Kočevje Vladimirjem Prebiličem in županom občine Črnomelj Andrejem Kavškom sešel z notranjim ministrom Hojsom. Župani si želijo boljšega sodelovanja s policijo, učinkovitejšega pravosodnega sistema in proaktivnega reševanja. Minister se je strinjal, da je bilo do sedaj veliko povedanega o tem, malo pa storjenega. Vlada se je zato odločila, da bo ustanovila medresorsko delovno skupino, ki jo bo vodil državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Anton Olaj. Vanjo bosta poleg predstavnikov vseh resornih ministrstev vključena tudi dva župana iz najbolj prizadetih občin. Predlog je, da sta to župana Novega mesta in Kočevja. Župani so pozdravili predlog v upanju, da se bo romska problematika končno začela reševati in bodo skupaj prišli do pozitivnih rezultatov.

Maruša Opeka