fbpx

Projekt GORKI2 bo zaključen do konca maja

Projekt Gorki2 je v fazi zaključevanja (Foto: Utrip Gorenjske/Mestna občina Kranj)

Projekt GORKI2, v okviru katerega se v Kranju gradi komunalna infrastruktura za odvajanje odpadne vode in druga pripadajoča infrastruktura,  je v Britofu že zaključen. Ceste in ulice so v celoti asfaltirane, prav tako je izvedena vsa prometna signalizacija. Mestna občina Kranj je za Britof že pridobila uporabno dovoljenje. Tako se bodo gospodinjstva po prejemu odločb že lahko priklopila na kanalizacijsko omrežje.

Na Mlaki pri Kranju izvajalec polaga zadnje metre komunalne infrastrukture, hkrati pa potekajo intenzivne priprave na asfaltiranje. Podobno je v Predosljah, saj se za asfaltiranje pripravljajo tiste ulice in odseki, kjer so dela s komunalno infrastrukturo zaključena, medtem ko je glavna cesta skozi naselje že v celoti urejena in promet poteka nemoteno. Do zaključka del, ki je načrtovan za konec maja letošnjega leta, bo izvajalec asfaltiral vse nedokončane ulice s finim asfaltom.

Projekt GORKI2 bo skupno 2664 prebivalcem tega dela Kranja zagotovil izboljšano čiščenje odpadne vode. Pridobili bodo prek 17 kilometrov novega kanalizacijskega omrežja, pet črpališč odpadne vode, prek 15 kilometrov obnovljenega vodovoda, 13,5 kilometra obnovljene in dograjene meteorne kanalizacije ter 5,8 kilometra javne razsvetljave.

Gorenjski utrip