fbpx

Projekt RECOV – Občina Grosuplje participirala na mednarodni konferenci v Bruslju

Foto: Občina Grosuplje

V okviru projekta REthniking COllaborative Values for public services – RECOV se je odvil še zadnji izmed štirih mednarodnih dogodkov. Junija 2018 je bila organizirana mednarodna konferenca v Makedoniji, v Skopju, januarja lani v Italiji, v Santorsu, oktobra lani na Portugalskem, v Lizboni, tokrat pa se je skupina predstavnikov iz občine Grosuplje, direktor občinske uprave mag. Dušan Hočevar s sodelavkami Jano Roštan, Matejo Mušič in Klavdijo Mehle, udeležila mednarodne konference v Belgiji. Ta je potekala od 19. do 21. februarja 2020 v Bruslju, osrednja tema konference pa je bila participacija in skupne vrednote kot pot do inovacij in lokalnega razvoja, pri čemer smo se osredotočili na različne metode in prakse, ki spodbujajo komunikacijo med lokalnimi oblastmi in državljani v Evropi (Participation and collaborative values as a way to innovation and local development: fostering communication between the local authorities and citizens in Europe).

Na konferenci nas je pozdravil tudi predsednik organizacije ALDA (The European Association for Local Democracy) Oriano Otočan, ki nam je zaželel uspešno tudi naše četrto srečanje v okviru projekta RECOV, sicer pa je povedal, da je ALDA s svojim delovanjem pričela že pred več kot 20 leti, in danes ni le mreža, ampak je skupnost z več kot 300 člani različnih lokalnih skupnosti, združenj lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe iz več kot 40 držav, poleg držav Evropske unije, tudi njenih sosednjih držav.

V svojem nagovoru je med drugim izpostavil, da se bodo v prihodnje pri svojem delu in aktivnostih osredotočili tudi na lokalni razvoj in ne le na lokalno demokracijo, ter poskusili ustvariti sinergijo med njima. Da s svojimi projekti ne bodo le spodbujali lokalne demokracije, ampak da se bodo trudili ustvariti tudi pogoje za razvoj lokalnih skupnosti.

Na konferenci smo sicer udeleženci projekta RECOV razpravljali o tem, kaj nam je projekt prinesel, in kako bi lahko projekt v prihodnje še nadgradili. Vsekakor pa je za prihodnost Evropske unije, participacijo njenih državljanov, pomembno njihovo aktivno delovanje že na lokalni ravni.

V luči tega so potekale tudi lokalne aktivnosti projektnih partnerjev, ki smo jih v okviru projekta RECOV izvedli v času od našega zadnjega srečanja. Ostalim projektnim partnerjem je našo tretjo lokalno aktivnost, Županov novoletni sprejem, ki je bil tako letos preko projekta RECOV sofinanciran z evropskimi sredstvi, predstavila udeleženka srečanja Jana Roštan. Gre sicer za tradicionalno prireditev, ki jo vsako leto ob koncu leta organizira občina, župan pa na prireditev povabi naše občinske svetnike, predsednike krajevnih skupnosti, predstavnike javnih zavodov, predsednike naših društev, podjetnike, skratka vse tiste, ki so v preteklem letu sodelovali pri projektih in drugih aktivnostih naše občinske uprave, tiste, ki soustvarjajo življenje v naši občini. Prireditev je tako priložnost, da se vsem zahvalimo za njihovo sodelovanje, za trud, delo, ki so ga morda vložili, za njihov košček k mozaiku uspešne zgodbe, ki jo piše občina Grosuplje. Hkrati je dogodek tudi priložnost za druženje, mreženje in seveda po uspešno zaključenih preteklih projektih tudi za snovanje novih idej, novih projektov, ki bi kakovost življenja v naši občini še izboljšali. Torej, da pelje občinska uprava lokalno skupnost naprej po poti razvoja skupaj in v sodelovanju z občankami in občani.

Poleg projekta RECOV, v katerem sodelujemo, pa smo se imeli na konferenci priložnost seznaniti še z dvema drugima aktualnima projektoma, in sicer s projektom FromMEtoEU in projektom APProach.

Projekt RECOV, ki ga Evropska unija sofinancira iz programa Evropa za državljane, se je sicer začel 1. marca 2018 in bo trajal do 29. februarja 2020. V projekt, katerega osrednji cilj je krepitev zavesti evropskega državljanstva ter ciljev Evropske unije, je vključenih deset partnerjev iz devetih držav, Makedonije, Francije, Italije, Slovenije, Portugalske, Srbije, Albanije, Latvije in Romunije. Vodilni partner v projektu je Občina Centar, Skopje, v projektu pa sodeluje tudi Občina Grosuplje.

Občina Grosuplje