fbpx

Radikalna Levica še nad Salonit Anhovo

Foto: STA

Zadnja debata o onesnaženju vode v Anhovem je ponovno odprla zgodbo neutemeljenih napadov na Salonit Anhovo. Kljub temu, da je ves čas jasno, da je vodo onesnažilo podjetje Eternit, ki nima nikakršne povezave s podjetjem Salonit, se je preko osrednjih medijev zapeljalo zgodbo na način, da se je kot krivca prikazovalo Salonit ter zlorabilo dogodek, s katerim Salonit nima nobene povezave za ponovne napade na njegovo delovanje. Tako delujeta POP TV in nacionalka. Kot že večkrat doslej, podatki novinarjev teh dveh medijskih hiš sploh ne zanimajo.

Napade na Salonit je začela Levica v času Šarčeve vlade preko Odbora za zdravstvo ter Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Cementarna, ki je ena najsodobnejših cementarn v Evropi in je v zadnjih 10 letih investirala več kot 100 milijonov evrov v posodobitve v moderne okoljsko varne tehnologije, je od takrat tarča orkestriranih napadov s strani Levice in civilnih iniciativ, nekaterih celo neregistriranih. Na podlagi sklepa, ki sta ga sprejela odbora državnega zbora, je bila ustanovljena medresorska delovna skupina, katere cilj bi po mnenju civilnih iniciativ in Levice moral biti, da se zaposlovalcu več kot 400 ljudi, ki spoštuje vse evropske standarde delovanja, onemogoči delovanje in razvoj.

Civilne iniciative s pomočjo Levice na vse načine pritiskajo na izbiro članov medresorske delovne skupine in ministrstvu za zdravje, natančneje doktorici Marjeti Recek, vodji sektorja za varovanje zdravja vsiljujejo strokovnjake, ki so očitno pristranski in v ozadju povezani s civilnimi iniciativami. Celo tako daleč so šli v pritiskih, da Zdravniška zbornica Slovenije na predlog dialoga, vključitve v skupino strokovnjakov, kjer bi lahko izmenjali mnenja ter predlagali katere meritve želijo izvajati, to zavrnila brez vsakih argumentov. Cilj civilnih iniciativ, ki so uspele v to zapeljati tudi nekatere zdravnike tako očitno ni pogovor o pravilnih podatkih in strokovna debata, ampak zgolj diskreditacija.

Bo stališčem civilnih iniciativ nasedel tudi NIJZ?
Po onesnaženju vode s strani Eternita so v zgodbo neutemeljene diskreditacije Levica in civilne iniciative, uspele potegniti tudi NIJZ, ki ga vodi Milan Krek. Na nedavnem delovnem obisku v Anhovem je javnosti sporočil, da je stališče NIJZ jasno in da novih onesnaženj v tej dolini ne bo dopustil iz razlogov pretekle obremenjenosti tega okolja, ne glede na to, da  kazalniki stanja zdravja v občinah, kot izhajajo iz opravljene analize “Zdravje v občini 2020” s strani NIJZ,  ne kažejo posebnih odstopanj za Občino Kanal ob Soči. Glede na stanje okolja, bi prvega moža NIJZ moralo skrbeti za prebivalce Celja, Ljubljane in drugih mest, ki imajo po vseh parametrih dosti slabši zrak kot je v okolici Salonita.  Kakovost okolja v okolici je dobra po vseh kriterijih; po koncentraciji različnih parametrov v zunanjem zraku – na primer, delcev PM10, benzena, NOx, so v okvirih priporočil Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Prav tako iz Registra raka RS izhaja, da se v Občini Kanal ob Soči število novo zbolelih za rakom s časom povečuje enako kot drugje v Sloveniji in v Goriški regiji ter da je breme raka pri obeh spolih večje kot v Sloveniji in v Goriški regiji, pri čemer pa gre večje breme raka skoraj izključno na račun izredno velikega bremena mezotelioma – raka, ki je posledica uporabe azbesta v preteklosti in s čimer sedanje delovanje Salonita Anhovo ni v ničemer povezano.

Sara Kovač