fbpx

Rado Gladek: Kandidat za župana, ki je zadnja desetletja nadvse uspešno delal na vodstvenih mestih

Datum, ko bodo občani s svojim glasom lahko aktivno vplivali na nadaljnja štiri leta, preživeta v tako lepi občini, kot je Trzin, je tik pred vrati. Ob tem pa velja poudariti, da se moramo vsi zavedati, da vsak – tisti, ki gre na volitve kot tudi tisti, ki ne gre – vpliva na njihov končni izid. Res je, vsak glas šteje!

V Občini Trzin na listi SDS za župana kandidira Rado Gladek, za katerega glasujete tako, da na volilnem lističu obkrožite št. 4 in mu tako izkažete podporo. Rado Gladek je prepričan, da mora biti vsak župan svojim občanom še posebej dostopen in blizu. Po izobrazbi je sicer diplomirani ekonomist, s Trzinom pa je tesneje povezan od leta 1990, ko se je zaposlil v enem izmed  trzinskih podjetij, od leta 1996 pa z ženo in otrokoma v Trzinu tudi živi. “V zadnjih letih tu svoje delo opravljam kot samostojni podjetnik, kar pomeni, da s Trzinom zasebno ter poslovno živim in diham dolga leta. Že sedaj sem aktiven v lokalni politiki, in sicer kot občinski svetnik ter nepoklicni podžupan,” nam je razkril.

Delo župana bi opravljal nepoklicno
V zadnjem mandatu je tako neposredno spoznal delovanje lokalne skupnosti in zato ocenjuje, da občinska uprava s svojim kadrovskim ustrojem operativno kakovostno obvladuje zahteve delovanja občine glede na njeno velikost. Iz tega razloga bi Rado Gladek delo župana opravljal nepoklicno in na ta način sodelavcem občinske uprave izkazal zaupanje v njihovo delo. “Vam, dragi volivci, pa bi dokazal, da s smotrno rabo občinskih sredstev mislimo resno,” dodaja.

Zakaj je Rado Gladek prepričan, da je najustreznejši kandidat in s tem najboljša izbira?
1. Naši glavni projekti in temeljna področja delovanja so odlično zastavljeni in nujno potrebni za izboljšanje kakovosti življenja Trzincev (najvidnejši: gradnja Doma zaščite in reševanja, izgradnja obvoznice mimo Trzina, razširitev športnega parka, izgradnja športno-kulturne dvorane, aktivnejša  vloga Občine Trzin pri obnovi kulturnih spomenikov v kraju, revizija cen komunalnih storitev, skrb za starejše, uvedba dodatnih ugodnosti in prilagoditev za starše in mlade družine …).
2. Za uresničitev vseh teh projektov so nujno potrebne izpiljene vodstvene sposobnosti župana, ki jih sam zagotovo imam, saj sem na vodstvenih delovnih mestih nadvse uspešno delal zadnja desetletja.
3. Da bodo projekti nemoteno tekli, potrebujemo župana, ki bo argumentirano odločen, a hkrati znal sodelovati. Zaradi dosedanjega dela na funkciji občinskega svetnika in nepoklicnega podžupana sem seznanjen z ustrojem delovanja lokalne samouprave. To pomeni, da ne bomo izgubljali časa z uvajanjem in se bomo dejansko takoj lotili urejanja zadev.
4. Ker je potrebno zasledovanje skupnih ciljev, ki bodo pozitivno vplivali na dobrobit vseh Trzincev, omejevalne politične delitve ne podpiram. Zagovarjam model tvornega sodelovanja, kar vseskozi tudi udejanjam.
5. Ker mi ni vseeno in želim delati preudarno, povezovalno, gospodarno, odločno … Za dobro vseh vas.

M. S.