fbpx

Razpis za obnovo Šrajbarskega turna do poletja

Ministrstvo za kulturo naj bi razpis za izbor izvajalca prenove gradu Šrajbarski turn v Krškem objavilo do poletja letos. Dela, ki bodo vključevala predvsem obnovo strehe, naj bi bila končana do konca letošnjega leta oziroma prve polovice leta 2024. Gre za projekt, ki ga je znova obudila in sredstva zanj zagotovila prejšnja vlada Janeza Janše.

Grad Šrajbarski turn v Krškem je kulturni spomenik državnega pomena, ki je skladno z zakonom o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini pred leti prešel v državno last in v upravljanje ministrstva za kulturo. Tako občina kot domačini so si dolga leta prizadevali za to, da bi z državo našli skupen jezik glede obnove in ponovne oživitve gradu. Protokol o financiranju je bil med predstavniki Mestne občine Krško in vlado podpisan konec leta 2007, vendar so nato vse aktivnosti zastale.

Pomemben korak k ponovnemu zagonu obnove je bil narejen lani. V okviru vladnega obiska Posavja je tedanji predsednik vlade Janez Janša obiskal grad in se srečal s predstavniki Mestne občine Krško. Slednji so mu v pogovoru predstavili dokument Programska in vsebinska zasnova za grad Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem. Pozneje je tedanja vlada projekt Sanacija in rekonstrukcija strehe in stropov nad 1. nadstropjem gradu Šrajbarski turn v Leskovcu pri Krškem uvrstila v projekt Načrt razvojnih programov za obdobje od 2022 do 2025, kar pomeni, da je zanj zagotovila sredstva.

Nedavno je poslanko Anjo Bah Žibert (SDS) zanimalo, kje je projekt pod zdajšnjo vlado. Na ministrstvu za kulturo so ji na poslansko vprašanje odgovorili, da je bila za sanacijo in rekonstrukcijo strehe in stropov nad 1. nadstropjem gradu v januarju 2022 izdelana projektna dokumentacija, na podlagi katere je ministrstvo naročilo izdelavo investicijske dokumentacije. Ocenjena vrednost vseh del po projektantski oceni iz leta 2022 je nekaj manj kot milijon evrov.

Poleg gradbeno-obrtniških del za obnovo strehe projekt vključuje tudi konservatorsko restavratorske posege na strešnem vencu, grbih in poslikavi dveh ur, kakor tudi konservatorsko-restavratorske posege na stenskih poslikavah prvega nadstropja, ki jih bo izvajal Zavod za varstvo kulturne dediščine – Restavratorski center, zato je potrebno obnovo načrtovati tako, da bodo izvajalci gradbeno obrtniških del, restavratorskih in konservatorskih del lahko delovali sočasno.

Pri starejših objektih je zaradi prekomerne vlage pomembna ureditev odvodnjavanja meteornih voda. Ker se je naknadno izkazalo, da projekt ne vključuje projekta odvodnjavanja meteornih voda iz streh gradu, je bilo treba naročiti tudi projekt odvodnjavanja, pred tem pa izvesti geomehanske raziskave za določitev ponikovalnic. Geomehanske raziskave so bile izvedene v oktobru 2022. Skladno z izsledki raziskav bo izdelan projekt odvodnjavanja, katerega zaključek je predviden v začetku 2023.

Kot navajajo na ministrstvu, bodo razpis za izbor izvajalca prenove gradu Šrajbarski turn v Krškem objavili do poletja letos. Dela, ki bodo vključevala predvsem obnovo strehe, pa naj bi bila končana do konca letošnjega leta oziroma prve polovice leta 2024.

Moje Posavje