fbpx

Razvojni pospešek na področju gospodarstva v občini Lendava

Foto: Občina Lendava

Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah, direktor gradbenega podjetja Legartis Matjaž Hozjan in župan občine Lendava Janez Magyar so danes simbolično predali svojemu namenu investicijo “Razširitev industrijsko poslovne cone Lendava”. Ta omogoča širitev območja komunalno opremljenih zemljišč za nadaljnja vlaganja na območju Industrijske cone Lendava.

Direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah je v svojem nagovoru izpostavil, da v industrijski coni že “domujeta” dve Slovenski gazeli, dve Naj pomurski podjetji, eno najperspektivnejše podjetje regije ter druga razvojno usmerjena podjetja, ki že napovedujejo nove investicije. “Osnova za takšen razvoj je urejeno poslovno okolje, ki ga zagotavlja osnovna gospodarska infrastruktura v poslovno industrijskih conah,” je dodal Grah.

Za višjo kakovost življenja v občini izpostavljam pomen tovrstnih vlaganj kot podlago za močno gospodarstvo. Ob tej priložnosti se posebej zahvaljujem gospodarstvenikom, ki so v težkih časih, ne samo ohranjali delovna mesta, ampak sledili zastavljenim ciljem in svojim podjetniškim vizijam. V Lendavi imamo odlična podjetja, nekatera od teh že širijo svoje proizvodne kapacitete, kar nekaj pa širitev načrtuje v prihodnjih letih. Spomnim, da smo minuli petek podpisala kar tri prodajne pogodbe za zemljišča s tujimi investitorji”, pa je o pomenu tovrstnih investicij izjavil župan Janez Magyar.

Občina vlaga v industrijsko cono in želi, da bi s tem nadaljevala. Verjamem, da tovrstne investicija občini prinašajo razvoj in nova delovna mesta,” pa direktor podjetja Legartis Matjaž Hozjan v imenu izvajalca del v projektu.

Lendava ima, glede na svojo velikost, močno gospodarstvo, ki se je v zadnjem času še okrepilo, saj v občini beležijo hitro rast skupnega prihodka gospodarstva. Ob tem se je povečalo tudi število hitrorastočih podjetij, tako imenovanih gazel, ki prispevajo največ novih zaposlitev in so med glavnimi gonili uspešnega gospodarskega razvoja. Po vrednosti investicij na prebivalca občina Lendava tako zaseda prvo mesto v regiji.

Sicer pa naložba za razširitev industrijske in poslovne cone, ki je obsegala izgradnjo ceste s hodnikom za pešce, meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave znaša 238.239,80 evra z DDV. Občina je pridobila sofinancerska sredstva Republike Slovenije in Evropskega sklada za regionalni razvoj, celotni projekt pa je vreden skoraj 320 tisoč evrov.

Pomurske novice