Ribnica: Vse kaže, da se lastništvo Inlesa počasi konsolidira

Inles, d. d.

Inles iz Ribnice se je z 2. julijem 2018 umaknil z Ljubljanske borze. Zadnji zaključni tečaj za delnico je bil 3 evre. Po tej ceni je konec maja Andrej Mate, predsednik upravnega odbora, od svojega namestnika Dušana Urha kupil 8.734 delnic, oba sta o tem na borznih straneh objavila obvestilo. Urh je s tem Mateju prodal vse Inlesove delnice, ki jih je imel kot posameznik.

Delničarjem, ki se z izključitvijo iz borznega trgovanja niso strinjali, bo Inles izplačal po 4 evre odškodnine za delnico. Mate je za Finance o umiku Inlesovih delnic z borze dejal, da sta za to dva razloga, in sicer nelikvidnost delnice ter stroški in obveznosti, ki jim jih prinaša kotacija na borzi.

Vodstvo Inlesa je delnice z Ljubljanske borze skušalo umakniti že leta 2013, nato pa so to preklicali. Umiku so nasprotovali nekateri delničarji, v Inlesu pa so ugotovili, da bi izplačilo odpravnin lahko imelo negativen vpliv na njihovo poslovanje. Po petih letih so, kot kaže, že izpeljali delno konsolidacijo lastništva in jih izplačila odpravnine delničarjem ne skrbijo.

Največji lastniki Inlesa
Uradno največja, 23,2-odstotna lastnica je avstrijska družba Retno. Tako je že nekaj let, o tem podjetju javno ni veliko znanega. Na istem naslovu na Dunaju domuje tudi avstrijska družba Triglav GmbH, ki je 9,48-odstotna lastnica Inlesa.

Tako Retno kot Triglav GmbH iz Dunaja imata isti naslov in istega direktorja.

Pomemben lastnik je podjetje Sar IN z naslovom v Ljubljani, brez prihodkov in s kapitalom 16.324 evrov. Lastnika podjetja sta Andrej Mate in Dušan Urh (vsak po 50 odstotkov). Sar IN ima v lasti 14,69 odstotka Inlesa.

Večji lastnik je tudi podjetje Slovenijales, ki je v 90,7-odstotni lasti podjetja EBS Group, to podjetje pa je v 100-odstotni lasti Gregorja Benčine. Slovenijales pa je nadalje 100-odstotni lastnik podjetja Jelovica. V Inlesu imajo 19,42-odstotni lastniški delež.

Celoten članek preberite TUKAJ