fbpx

S tretjim protikoronskim paketom zadovoljni tudi lovci: Rešuje namreč težave s prodajo divjačine in omogoča brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti RS!

Foto: STA

Po maratonski torkovi seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri so obravnavali predlog tretjega protikoronskega zakona, bo zakonsko besedilo Državni zbor RS potrjeval na petkovi izredni seji. Kljub temu, da je v povezavi s tretjim zakonskim paketom največ govora o turističnih vavčerjih, pa je dejstvo, da ta prinaša rešitev težav s prodajo divjačine ter omogoča brezplačni zakup zaraščenih zemljišč v lasti Republike Slovenije. Nič čudnega tako ni, da so nad zakonskim paketom zadovoljni tudi lovci. 

Ukrep namreč v povezavi z brezplačnim zakupom zaraščenih zemljišč v državni lasti določa, da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišča v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. Na ta način bo tako kompenzirana vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep pri tem velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe, ki bodo dana v zakup do konca leta 2020. Lovski zvezi Slovenije pa je še posebej povšeči, ker zakon prinaša rešitev težav s prodajo divjačine z neposredno oddajo uplenjene divjadi lovski družini ali lovišču. Tako bo omogočeno, da se bo lahko končnemu potrošniku prodalo do 50 odstotkov letnega načrtovanega odvzema določene divjadi iz narave.

S kmetijskimi zemljišči v lasti Republike Slovenije upravlja Sklad kmetijskih zemljišč. Če ta večji del kmetijskih zemljišč uspešno odda v zakup, pa to ne velja za kmetijska zemljišča v zaraščanju. “Rešitev je brezplačni zakup vseh kmetijskih zemljišč, ki so bila na dan 1. januar 2020 zaraščena, porasla z drevesi in grmičevjem ali porasla z gozdom. Na tak način se bodo zemljišča oddala v brezplačni zakup, s tem pa bo kompenzirana tudi vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišč, navedene rabe, ki jih bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS dal v zakup do konca leta 2020. Brezplačni zakup za leto 2020 se šteje kot državna pomoč, in sicer kot začasni okvir za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19. Zgornja meja je 100 tisoč evrov na posameznega primarnega kmetijskega proizvajalca,” so zapisali na Lovski zvezi Slovenije.

Sistem odkupa slovenske divjačine se je izkazal kot ranljiv
Lovska zveza v izjavi za javnost poudarja, da imajo upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom zaradi izrednih razmer in ukrepov, ki so bili uvedeni na račun preprečevanja širjenja COVID-19 velike težave s prodajo divjačine. V mesecu aprilu je največji odkupovalec slovenske divjačine, razen redkih izjem, celo odpovedal celoten odkup divjačine, poudarjajo na zvezi in ob tem dodajajo, da se je s tem nedvomno izkazala, kako ranljiv je sistem odkupa slovenske divjačine, ki je v veliki večini vezana na zgolj enega odkupovalca.

Foto: STA

Na račun omejitve v 12. členu Pravilnika o določitvi majhnih količin živil, pogojih za njihovo pridelavo ter o določitvi nekaterih odstopanj za obrate na področju živil živalskega izvora  lahko upravljavci lovišč in lovišč s posebnim namenom končnemu potrošniku ali obratom za prodajo na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika, oddajo do največ 20 odstotkov načrtovanega letnega odvzema posamezne vrste divjadi iz narave. Oddaja ostale divjačine, razen lastnega odkupa, je tako onemogočena, poudarjajo na zvezi.

“Navedeno je še posebej pomembno v primeru divjega prašiča, saj upravljavci lovišč intenzivno lovijo divje prašiče z namenom znižanja populacije le-teh. Znižanje številčnosti populacije divjega prašiča je namreč glavni preventivni ukrep za zmanjšanje vnosa afriške prašičje kuge, nadzora bolezni in izkoreninjenja te bolezni, ko se le ta pojavi. S sprejemom tega člena bo tako zagotovljena večja ponudba divjačine na slovenskem trgu,” so prepričani.

Hana Murn